Tinglysning før og nu

Den digitale tinglysning er et system, der har afgørende betydning for en lang række processer i den finansielle sektor – og således også for de mange borgere, der indirekte er i berøring med systemet i forbindelse med fx finansiering, køb og salg af bolig samt omlægning af lån.

e-nettet har sammen med finanssektoren udviklet og forvalter sektorens integration til tinglysningssystemet – og nogle af dem, der har været med hele vejen fra den digitale tinglysning gik i luften i 2009, er Charlotte Voss Marker, Afdelingsdirektør i Nykredit og Rasmus Storm, Seniorprojektkonsulent med ansvar for tinglysning i Nykredit.

Begge har de desuden arbejdet med tinglysning fra længe før systemet blev digitalt.

Begge husker de tiden, hvor tinglysning var noget, der tog rigtig lang tid og krævede store mængder papir, hvilket udover besværlige arbejdsgange også udgjorde en belastning for miljøet. ”Man skulle have fat i det fysiske pantebrev, som man så skulle sende til den aktuelle retskreds og måske endda flere retskredse. Pantebrevet kunne kun behandles af en retskreds ad gangen, og hver retskreds kunne have en sagsbehandlingstid på flere uger,” beretter Charlotte.

Hurtigere og nemmere processer

I dag er sagsbehandlingstiden sænket markant, og på langt de fleste sager kommer der svar med det samme. ”I dag er processerne blevet meget lettere at håndtere og kører langt hen ad vejen automatisk. Det sparer virkelig meget tid,” konstaterer Rasmus.

”Hvis den digitale tinglysning ikke fandtes, ville vi være nødt til at have flere medarbejdere ansat,” supplerer Charlotte og uddyber: ”Vi ville skulle scanne og sende pantebreve på fysisk arkiv, og det kræver menneskelige ressourcer.”

Enkel og omkostningsminimerende boligfinansiering – til gavn for boligejeren

De automatiserede og effektiviserede tinglysningsprocesser er også til stor gavn for kunderne, som kan få udbetalt deres lån langt hurtigere end før – og med et væsentligt lavere omkostningsniveau. Det skyldes blandt andet, at man som kunde kan undgå mellemfinansiering, sikring osv., fordi lånet kan udbetales hurtigt.

Den digitale tinglysning skaber altså ikke bare besparelser i den finansielle sektor og samfundet generelt, men også for den enkelte borger, der handler bolig eller skal have omlagt sit lån.

Stor betydning for essentielle processer

Charlotte er ansvarlig for Kundedrift Erhverv i Nykredit og dermed for at sikre, at nye pantebreve bliver tinglyst og at Nykredit får pant i det man skal have pant i. Rasmus sikrer, at teknikken virker og at Nykredits integration til tinglysningssystemet fungerer.

”Altovervejende kører det hele som det skal, og det skal det også meget gerne – for tekniske problemer kan fx betyde, at vi ikke kan udbetale lån,” siger Rasmus.

En samlet sektor med et fælles talerør

Charlotte og Rasmus oplever, at det er en fordel for Nykredit og den finansielle sektor i det hele taget, at e-nettet varetager sektorens interesser overfor Tinglysningsretten. Sektoren står stærkere samlet end som enkelte institutter, og med e-nettet som talerør er det lettere at samle og komme igennem med eventuelle ændringsønsker.

”En anden stor fordel ved den digitale tinglysning er, at tingene nu foregår på samme måde over hele linjen. Før blev det gjort på forskellige måder i de forskellige retskredse, og det kunne være ressourcekrævende at tilpasse sig. Nu er der kun en måde at tinglyse på, og det er en fordel for alle parter,” slutter Charlotte.