Bestyrelse

e-nettet er ejet af alle penge- og realkreditinstitutter i Danmark, og vores bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra ejerkredsen.

Bestyrelsen består af otte medlemmer, herunder en formand og to næstformænd. Ud over nedennævnte bestyrelsesmedlemmer deltager repræsentanter fra Finans Danmark i bestyrelsesmøderne som observatører.

Medlemmerne af bestyrelsen er:

Formand

Nordic Head of Advisory Banking – Business Customers
Lars Alstrup
Danske Bank

Næstformand

IT-Direktør
Casper Gjerris
Lån & Spar Bank

Næstformand

Adm. Direktør
Morten Boni
Nordea Kredit A/S

Vicedirektør
Morten Barsballe Nielsen
Sydbank

Adm. Direktør
Jens Kristian Anders Møller
DLR Kredit A/S

Direktør
Lars Sandberg
Jyske Bank

Underdirektør
Anne Blak Pedersen
Nykredit A/S

Medarbejderrepræsentant

Manager, Head of Sector Partnerships
Betina Birring Bonnichsen
e-nettet A/S