e-nettet 25 år – Vi digitaliserede bolighandlen

I ti år har løsningen e-bolighandel bundet alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og delt handlens dokumenter digitalt.

Samtidig er der sparet en masse tid hos de professionelle aktører. I gennemsnit spares der 40 minutter pr. boligsag med e-bolighandel, og der er i gennemsnit handlet 80.000 boliger om året i løsningens hidtidige levetid. Med tilgangen af e-berigtigelse kan man endda yderligere spare 10-15 minutter pr. sag, hvis man opretter skøde via e-bolighandel og e-berigtigelse.

Derudover undgås manuelle tastefejl, og udveksling af bolighandelens dokumenter sker i et sikkert miljø.

Tiden før den digitale bolighandel

Delingen af dokumenter og informationer i en ejendomshandel mellem ejendomsmæglere, pengeinstitutter og advokater skete på mange forskellige måder og med et stort tidsforbrug for alle parter. Flere ejendomsmæglere tilbød adgang til dokumenterne via egne webløsninger, men mange støttede stadig trofast op om det danske postvæsen. Det skulle e-bolighandel gøre op med.

Nicolas Norby, der i dag er chefanalytiker i Realkredit Danmarks Produktudvikling, var netop blevet ansat i e-nettet i slutningen 2009, da han fik til opgave at udvikle den digitale bolighandel.

”Det handlede både om at udrydde papirdokumenter og spare porto, men også at reducere genindtastningen af oplysninger i alle IT-systemerne”.

I e-nettet har siden starten samlet finanssektoren om fælles løsninger, hvor det kræver sit at få så mange konkurrerende interessenter til at blive enige. Det var også tilfældet med e-bolighandel, husker Nicolas Norby:

”Jeg kom til e-nettet fra C&B, hvor jeg ikke havde haft så meget kontakt med kunderne. Nu skulle jeg være diplomat og bygge bro mellem en masse mennesker med forskellige behov. Det med at få pengeinstitutterne til at blive enige, det var godt nok sin sag. Og da det lykkedes, skulle vi også ud i et marked til nogle helt andre kunder i form af ejendomsmæglerne. Det var på mange måder en travl og hektisk tid, men heldigvis også sjovt og lærerigt”.

Digital garantistillelse

Garantistillelsen er et særdeles væsentligt element ved en bolighandel. Med e-bolighandel blev den digital, hvilket sparer alle parter tid og papirarbejde.

”Den dag vi gik i drift med e-bolighandel, overvågede vi nøje de sager, der kom ind i systemet. Og da den allerførste sag kom, ringede vi straks og spurgte om, hvornår der kom garanti på handlen. Lidt slukørede måtte vi sande, at der i den første sag skulle betales kontant, så den foregik ikke helt, som vi havde forestillet os. Men det kom jo alt sammen sidenhen”, fortæller Nicolas Norby.

e-berigtigelse kom til

For et par år siden blev e-berigtigelse tilføjet e-bolighandel, der gør det nemt og enkelt at oprette et skøde med data fra e-bolighandel og ejendommens tingbog. Dermed blev den samlede bolighandel endnu lettere, mere smidig og mere effektiv.