Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik forklarer, hvordan e-nettet (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

e-nettet som databehandler

e-nettet er finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab, og vi har bl.a. ansvaret for infrastrukturprojekter i finanssektoren. Vi er derfor databehandler for en lang række danske realkredit- og pengeinstitutter. Desuden behandler e-nettet personoplysninger på vegne af ejendomsmæglere og advokater ifm. produktet ”e-bolighandel”, hvor oplysninger stilles til rådighed på e-nettets platforme for de involverede interessenter ved ejendomshandler. Ejendomsmæglere, advokater samt realkredit- og pengeinstitutter benævnes herefter som ”Kunder”. Vores Kunder bestemmer i disse tilfælde, til hvilke formål data skal behandles, og e-nettet behandler i disse tilfælde alene data efter instruks. Vi skal derfor henvise til vores Kunders privatlivspolitikker, og tillader os samtidigt at videresende databeskyttelsesretlige henvendelser til vores Kunder.

e-nettet som dataansvarlig

Derudover tilbyder vi en række produkter vedrørende Ejendomsdata (fx oplysninger om BBR-meddelelser, skatteoplysninger og vægtet areal), hvor vi indsamler oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og anvender dem til egne formål. I disse tilfælde anses vi som dataansvarlig.

Denne Privatlivspolitik gælder kun for de tilfælde, hvor e-nettet er dataansvarlig, hvilket fx er tilfældet for vores produkter og app under Ejendomsdata, og når du kontakter vores support med spørgsmål. Privatlivspolitikken gælder desuden for behandling af oplysninger om en person, som en virksomhed anvender som kontaktperson i forhold til e-nettet. I dette tilfælde skal virksomheden gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

e-nettet A/S
CVR-nr: 21 27 07 76
Pilestræde 58, 2. sal
1112 København K

+45 33 73 04 44

2. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger om dig, og vi har nedenfor beskrevet de kategorier af oplysninger, som vi behandler.

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer, BBR-data (bygnings- og boligregistret), ansættelsessted, brugernavn, login og adgangskode samt i visse tilfælde brugernummer.

Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Følsomme oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger samt behandling af genetiske og biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person. Endvidere anses oplysninger om straffedomme og strafbare forhold efter dansk ret som semifølsomme oplysninger.

Du bedes undlade at give os semi- eller følsomme personoplysninger, når du henvender dig til os.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder end dig

Når vi indsamler oplysninger fra andre kilder end dig, så kan kilderne være:

 • Offentligt tilgængelige kilder: Bl.a. OIS, Statstidende og CVR.
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.
 • Fra din arbejdsgiver ved køb af adgang til én eller flere af e-nettets produkter
 • Fra din arbejdsgiver, hvis du er kontaktperson i forhold til e-nettet.

4. Beskrivelse af behandlingen

Vi har nedenfor beskrevet med hvilke formål og behandlingsgrundlag, vi behandler dine personoplysninger:

Formål

Eksempel

Behandlingsgrundlag

Advisory boards
Når du som repræsentant for finanssektoren eller datacentralerne deltager på en af e-nettets Advisory boards vedrørende bank og bolig.

Eksempel: I forbindelse med deltagelse på e-nettets Advisory board behandler vi deltagernes kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, virksomhed og funktion).

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne kontakte Advisory board og indkalde til møder og fremsende materiale.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hos e-nettet

Eksempel: Vi behandler oplysninger om Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i e-nettet (navn, e-mail, adresse og virksomhed) samt i visse tilfælde sekretærer.

Derved kan vi kontakte og orientere de relevante medlemmer og suppleanter løbende. 

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne kontakte og orientere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om bl.a. afholdelse af bestyrelsesmøder og fremsendelse af materiale. Derudover er der tale om oplysninger, der er offentligt tilgængelige.

e-nettets produkter
Det er muligt at få adgang til følgende produkter via vores hjemmeside: ”e-bolighandel”, ”e-engagement”, ”Ejendomsdata webportal”, ”sektorinfo” ”min-side” samt e-nettets app ”Ejendomspriser”.

Eksempel: Vi behandler i visse tilfælde dine kontaktoplysninger samt oplysninger om brugernavn/login og adgangskode, så du kan få adgang til vores online løsninger og app.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b.

Jobansøgere
Det er muligt at se jobannoncer og søge job på www.e-nettet.dk.

Eksempel: Når du sender en jobansøgning via vores hjemmeside, vil vi modtage og behandle dine personoplysninger.

Kundetilmelding
Når vi modtager dine kontaktoplysninger fra dig eller din arbejdsgiver.

Eksempel: Hvis din arbejdsgiver tilmelder sig ét eller flere af vores produkter, kan vi modtage dine personoplysninger. Dem modtager vi for at kunne sikre dit login og adgangskode, så du har en unik og sikker adgang til vores løsninger.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis du selv er part i aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af interesseafvejningsreglen artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne kontakte den relevante kontaktperson hos virksomheder, samt at kunne oprette adgang til vores systemer for derved at kunne logge brugen heraf.

Administration af kundeforhold
Når du – eller din arbejdsgiver – anvender ét eller flere af vores produkter (bl.a. digital tinglysning, e-engagement og e-bolighandel) behandler vi dine oplysninger til administration af aftalen.

Eksempel: Vi behandler oplysninger om anvendelse af vores produkter for at kunne udsende fakturaer for brug af bl.a. digital tinglysning.

Eksempel: Vi behandler oplysninger om dit navn og e-mail til brug for tilfredshedsundersøgelser med henblik på at kunne udvikle og forbedre os.

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, 6.1.c og 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er (I) sikre levering af vores produkter, (II) følge lovgivning vedrørende bl.a. tinglysning, (III) modtage betaling for vores ydelser og (IV) opfylde øvrige forpligtelser som følge af aftale.

Nyhedsbreve og markedsføring
Vi bruger dine personoplysninger til at sende nyhedsmail eller elektronisk/ telefonisk markedsføring, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig via vores hjemmeside. Du kan altid framelde dig nyhedsmails og den elektroniske markedsføring.

Eksempel: Vi anvender dit navn, e-mail og telefonnummer i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, bl.a. for at målrette vores kommunikation til dig igennem vores nyhedsbreve.

 

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender.

Optimering af dine brugeroplevelser på vores hjemmeside
Vi modtager oplysninger om cookies, når du besøger e-nettets hjemmeside.

Eksempel: Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” ligeledes personoplysninger om din adfærd.

 

Læs mere herom i e-nettets cookiepolitik.

Seminarer og kurser
Når du deltager i et seminar eller kursus som e-nettet arrangerer, anvender vi dine personoplysninger til at sende dig informationer før, under og efter det pågældende seminar eller kursus. Til brug for gennemførelsen af vores seminar eller kursus behandler vi oplysninger om dit navn, stilling, e-mail, telefonnummer samt hvor du er ansat.

Eksempel: Når du tilmelder dig et seminar eller kursus, modtager vi de nødvendige oplysninger til håndtering af din tilmelding samt til at rundsende deltagerlisten m.v.

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis du selv er part i aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af interesseafvejningsreglen artikel 6.1.f.

De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at administrere seminarer og kurser samt at udsende bl.a. evalueringsskemaer.

Gæsteregistreringer
Når du besøger e-nettet, vil vores reception og din vært umiddelbart inden og ved din ankomst registrere dine personoplysninger.

Eksempel: Når du skal deltage i et møde eller lignende hos e-nettet, vil vi modtage oplysninger om dit navn og virksomhed fra en ansat i e-nettet.

Vi kan også behandle dine oplysninger i forbindelse med din adgang til vores gæste-wi-fi, hvor formålet er at give dig gratis adgang. 

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f (legitime interesser).

De legitime interesser, vi forfølger, er at registrere og administrere dit besøg hos e-nettet, herunder at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til vores lokaler eller gæste-wi-fi.

Support
Hvis du kontakter e-nettets supportfunktion, kan vi gemme oplysninger om dig (fx din arbejdsplads (virksomhed), bruger-nummer, navn, telefonnummer og e-mail).

Eksempel: Du kan som ejendomsmægler rette henvendelse til os via vores supportformular. Du kan bl.a. stille spørgsmål om login, priser, faktura og spørgsmål til vores produkter.

Når vi har besvaret dine spørgsmål, vil vi sende dig en e-mail, hvori vi giver dig mulighed for – frivilligt – at komme med en tilbagemelding om vores service.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis din virksomhed som kunde har adgang til supportfunktionen, da behandlingen er nødvendig for leveringen af vores ydelser.

Derudover vil retsgrundlaget være artikel 6.1.f. De legitime interesser vi forfølger er at modtage og besvare henvendelser via vores supportfunktion, for derved at højne vores service og sikre overholdelse af gældende lovgivning.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår e-nettet med drift af virksomheden.
 • Leverandører og forhandlere, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Offentlige myndigheder.
 • Hvis du deltager på vores seminarer eller kurser, vil vi dele dine oplysninger med foredragsholdere og konferencelokationer.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor i punkt 4 og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger behørigt. Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i op til 3 år, men vil i visse tilfælde gemme personoplysninger i kortere eller længere tid – det gælder når:

 • Du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i 2 år derefter.
 • Vi behandler oplysninger indsamlet via support i 3 år efter kontakt/hændelsen.
 • Hvis du er ansat hos en af e-nettets kunder, opbevarer vi dine personoplysninger så længe vi indgår i et forretningsforhold med kunden. Herefter vil oplysningerne blive slettet efter 2 år.
 • Vi opbevarer personoplysninger op til 1 år efter registreringen, når oplysningerne omhandler adfærd på vores hjemmeside samt brug af vores digitale tjenester (apps).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende seminar eller kursus samt for evaluering af dette. Er du ansat hos en af vores Kunder, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold med Kunden.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder tilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til os på +45 33 73 04 44 eller skrive til os på . Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Derudover vil det være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.e-nettet.dk eller e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret den 27. februar 2020.