Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik forklarer, hvordan e-nettet (”vi” eller ”os”) behandler dine personoplysninger.

e-nettet som databehandler

e-nettet er finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab, og vi har bl.a. ansvaret for infrastrukturprojekter i finanssektoren, ligesom vi også udvikler og drifter en række produkter for sektoren, som bl.a. gør det nemmere at gennemføre en bolighandel, tinglyse et lån eller skifte bank.

Vi er i den forbindelse databehandler for de danske penge- og realkreditinstitutter, som er dataansvarlige for de personoplysninger, e-nettet behandler om dig. Det gælder bl.a. ifm. produktet “e-samtykke”, som har til formål at sikre, at et samtykke fra dig, som er kunde i et realkreditinstitut, til f.eks. udveksling af lånedata mellem to realkreditinstitutter eller mellem et realkreditinstitut og et pengeinstitut/en ejendomsmægler, altid er i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen.

e-nettet kan også behandle dine personoplysninger på vegne af ejendomsmæglere og advokater ifm. produktet ”e-bolighandel”, hvor oplysninger om din bolighandel stilles til rådighed på e-nettets platforme for de involverede professionelle parter, dvs. dit pengeinstitut, din ejendomsmægler og/eller din advokat.

Det er altid de dataansvarlige penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og advokater, som i ovennævnte tilfælde bestemmer til hvilke formål og med hvilke midler dine personoplysninger skal behandles, og e-nettet behandler i disse tilfælde alene personoplysninger efter instruks fra de dataansvarlige. Vi henviser derfor til de dataansvarliges privatlivspolitikker, hvis du ønsker nærmere oplysning om behandlingen af dine personoplysninger.  Hvis du kontakter os, vil vi videresende din databeskyttelsesretlige henvendelse til dit penge- eller realkreditinstitut, din ejendomsmægler eller din advokat.

e-nettet som dataansvarlig

e-nettet tilbyder en række produkter, som giver adgang til ejendomsdata fra offentlige registre (OIS, Datafordeleren/SDFE, Ejendomsdatarapporten/ERST, Danmark Miljøportal, Energistyrelsen og Det Digitale Tinglysningssystem) og andre offentligt tilgængelige datakilder. e-nettet behandler i den forbindelse ejendomsdata som datadistributør til e-nettets kunder, som er penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglere og advokater. e-nettet og e-nettets kunder er underlagt samme videregivelsesregler som anført i distributørkontrakt/betingelser med de offentlige myndigheder, som er ansvarlige for registrene. Når e-nettet indsamler oplysninger fra offentligt tilgængelige registre og andre offentligt tilgængelige datakilder og anvender dem til egne formål, anses vi som dataansvarlig.

De følgende oplysninger i denne Privatlivspolitik gælder kun for de tilfælde, hvor e-nettet er dataansvarlig, hvilket f.eks. er tilfældet for de af vores produkter, som vedrører distribution af ejendomsdata, og når du kontakter vores support med spørgsmål. Privatlivspolitikken gælder desuden for behandling af oplysninger om dig, som er kontaktperson for en virksomhed i forhold til virksomhedens kontakt med e-nettet.

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

e-nettet A/S
CVR-nr.: 21 27 07 76
Antonigade 2, 2. sal
1106 København K

+45 33 73 04 44

2. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler kun de nødvendige oplysninger om dig, og vi har nedenfor beskrevet de kategorier af oplysninger, som vi behandler.

Vi behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger om dig:

Kontaktoplysninger og ansættelsessted (hvis du f.eks. er i kontakt med e-nettet i kraft af din ansættelse i en virksomhed, som er kunde eller leverandør til e-nettet) samt brugernavn, brugernummer, adgangskode og log-oplysninger (hvis du samtidig har adgang til e-nettets systemer);

Ejendomsdata om alle faste ejendomme i Danmark, herunder:

 • Ejernavn og fødselsdato
 • Adresseoplysninger
 • Matrikel-/ejerlavskode
 • VurderingsejendomsID
 • BFE-nummer
 • Tinglysningsoplysninger, herunder oplysninger om overtagelse, hæftelser og servitutter
 • Handelsoplysninger
 • Udbudsoplysninger
 • Offentlige ejendomsvurderinger
 • Forureningsoplysninger
 • Klimaoplysninger
 • Forbrugsoplysninger/energidata/energimærke
 • BBR-oplysninger
 • Billeder af ejendommen
 • Ejendommens placering på kort

Vi behandler som udgangspunkt ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig. Særlige kategorier af oplysninger er blandt andet oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsoplysninger samt genetiske og biometriske data, hvor behandlingen har til formål entydigt at identificere en fysisk person. Vi behandler som udgangspunkt heller ikke CPR-numre og oplysninger om straffedomme og strafbare forhold.

Du bedes undlade at give os oplysninger om dig selv eller andre, som er omfattet af ovennævnte særlige kategorier af personoplysninger, oplysninger om CPR-nummer eller oplysninger om straffedomme og strafbare forhold, når du henvender dig til os.

3. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder end dig

Når vi indsamler oplysninger fra andre kilder end dig, så kan kilderne være:

 • Offentligt tilgængelige kilder: Bl.a. OIS, Datafordeleren/SDFE, Ejendomsdatarapporten/ERST, Danmarks Miljøportal, Energistyrelsen, Det Digitale Tinglysningssystem, Statstidende og CVR.
 • Online kilder, f.eks. sociale medier og boligsalgsportaler, der er offentligt tilgængelige.
 • Fra din arbejdsgiver ved køb af adgang til ét eller flere af e-nettets produkter
 • Fra din arbejdsgiver, hvis du er kontaktperson i forhold til e-nettet.

4. Formål og behandlingsgrundlag

Vi har nedenfor beskrevet med hvilke formål og behandlingsgrundlag, vi behandler dine personoplysninger:

Formål

Eksempel

Behandlingsgrundlag

Advisory boards og lignende
Når du som repræsentant for finanssektoren eller datacentralerne er manager for e-nettet eller deltager i FSOR eller på en af e-nettets Advisory boards eller lignende fora.

Eksempel: I forbindelse med deltagelse på e-nettets Advisory board behandler vi deltagernes kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, virksomhed og funktion).

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne kontakte FSOR og Advisory board og indkalde til møder og fremsende materiale.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hos e-nettet

Eksempel: Vi behandler oplysninger om Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i e-nettet (navn, e-mail, adresse og virksomhed) samt i visse tilfælde sekretærer.

Derved kan vi kontakte og orientere de relevante medlemmer og suppleanter løbende. 

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger, er vores interesse i at kunne kontakte og orientere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter om bl.a. afholdelse af bestyrelsesmøder og fremsendelse af materiale.

e-nettets produkter
Det er muligt at få adgang til følgende produkter via vores hjemmeside: ”e-bolighandel”, ”e-engagement”, ”Ejendomsdata webportal”, ”sektorinfo” samt e-nettets app ”Ejendomspriser”.

Eksempel: Vi behandler i visse tilfælde dine kontaktoplysninger samt oplysninger om brugernavn/login og adgangskode, så du kan få adgang til vores online løsninger og app.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b.

e-nettets projekter
Når du som repræsentant for finanssektoren eller andre relevante interessenter deltager i en arbejdsgruppe eller lignende mhp. at gennemføre et projekt eller lignende i e-nettet.

Eksempel: I forbindelse med deltagelse i en arbejdsgruppe i et projekt i e-nettet behandler vi deltagernes kontaktoplysninger (navn, telefonnummer, e-mail, virksomhed og funktion).

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b. og 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger, er vores interesse i at kunne kontakte deltagerne, indkalde til møder, fremsende materiale og lignende.

Ejendomsdata
Indsamling af ejendomsdata til brug for værdiberegninger og udstilling af data til e-nettets kunder.

Eksempel: Vi indsamler data fra offentligt tilgængelige kilder til brug for prisstatistik og levering af ejendomsdata til vores kunder.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger, er vores interesse i at kunne levere retvisende historiske og aktuelle data til den finansielle sektor, som er en forudsætning for at vores kunder kan foretage præcise vurderinger af ejendommes historiske og aktuelle værdier ifm. finansiering og/eller salg.

Jobansøgere
Det er muligt at se jobannoncer og søge job på www.e-nettet.dk.

Eksempel: Når du sender en jobansøgning via vores hjemmeside, vil vi modtage og behandle dine personoplysninger.

Kundetilmelding
Når vi modtager dine kontaktoplysninger fra dig eller din arbejdsgiver.

Eksempel: Hvis din arbejdsgiver tilmelder sig ét eller flere af vores produkter, kan vi modtage dine personoplysninger. Dem modtager vi for at kunne sikre dit login og adgangskode, så du har en unik og sikker adgang til vores løsninger. Vi logger og overvåger brugen af e-nettets systemer, og dine oplysninger, eller et unikt ID, som kan anvendes til at identificere dig, gemmes i vores logs.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis du selv er part i aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af interesseafvejningsreglen artikel 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er vores interesse i at kunne kontakte den relevante kontaktperson hos virksomheder, samt at kunne oprette adgang til vores systemer for derved at kunne logge brugen heraf.

Administration af kundeforhold
Når du – eller din arbejdsgiver – anvender ét eller flere af vores produkter (bl.a. digital tinglysning, e-engagement og e-bolighandel) behandler vi dine oplysninger til administration af aftalen og løbende kommunikation.

Til brug for administration af kundeforhold indhenter vi løbende opdaterede stamdata (fx navn, adresse og virksomhedsstatus) på vores kunder, identificeret via CVR-nummer, fra Bisnode. Du kan læse mere om Bisnodes behandling af personoplysninger på www.bisnode.com. Dette er i relation til behandling af personoplysninger kun relevant for dig, som har en enkeltmandsvirksomhed, der er kunde i e-nettet.

Eksempel: Vi behandler oplysninger om anvendelse af vores produkter for at kunne udsende fakturaer for brug af bl.a. digital tinglysning.

Eksempel: Vi behandler oplysninger om dit navn og e-mail til brug for tilfredshedsundersøgelser med henblik på at kunne udvikle og forbedre os.

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, 6.1.c og 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger er (I) sikre levering af vores produkter, (II) følge lovgivning vedrørende bl.a. tinglysning, (III) modtage betaling for vores ydelser og (IV) opfylde øvrige forpligtelser som følge af aftale.

Halvårsrapport, nyhedsmails og lignende
Vi bruger dine personoplysninger til at sende vores halvårsrapport, nyhedsmails og lignende via e-mail, hvis du har givet samtykke til det. Dit samtykke kan være indhentet, hvis du tilmelder dig via vores hjemmeside. Du kan altid framelde dig e-mails med halvårsrapporten, nyhedsmails og lignende.

Vi registrerer blandt andet, hvornår du åbner e-mails fra os, hvilke links du klikker på samt hvilken browser du bruger. Vi bruger bl.a. informationerne til statistiske formål samt til at sikre, at du ikke får sendt den samme mail flere gange.

Eksempel: Vi anvender dit navn og e-mail i forbindelse med udsendelse af halvårsrapport.

 

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.a. og 6.1.f.

De legitime interesser vi forfølger, er vores interesse i at kommunikere brugervenligt om vores virksomhed til relevante interessenter.

Optimering af dine brugeroplevelser på vores hjemmeside
Vi modtager oplysninger om cookies og lignende, når du besøger e-nettets hjemmeside.

Eksempel: Når du benytter vores hjemmeside, opsamles der ved brug af “cookies” og lignende personoplysninger om din adfærd.

 

Læs mere herom i e-nettets cookiepolitik, som du finder ved at trykke på det lille grønne ikon nederst i venstre hjørne af hjemmesiden og derefter trykker på Vis detaljer og Om cookies.

Seminarer, kurser og lignende
Når du deltager i et seminar, kursus eller lignende arrangementer som e-nettet arrangerer, anvender vi dine personoplysninger til at sende dig informationer før, under og efter det pågældende arrangement. Til brug for gennemførelsen af vores arrangement behandler vi oplysninger om dit navn, stilling, e-mail, telefonnummer samt hvor du er ansat.

Eksempel: Når du tilmelder dig et seminar eller kursus, modtager vi de nødvendige oplysninger til håndtering af din tilmelding samt til at rundsende deltagerlisten m.v.

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis du selv er part i aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af interesseafvejningsreglen artikel 6.1.f.

De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesse i at administrere seminarer, kurser og lignende arrangementer samt at udsende bl.a. evalueringsskemaer.

Gæsteregistreringer
Når du besøger e-nettet, vil vores reception og din vært umiddelbart inden og ved din ankomst registrere dine personoplysninger.

Eksempel: Når du skal deltage i et møde eller lignende hos e-nettet, vil vi modtage oplysninger om dit navn og virksomhed fra dig eller din virksomhed.

Vi kan også behandle dine oplysninger i forbindelse med din adgang til vores gæste-wifi, hvor formålet er at give dig gratis adgang til vores wifi. 

Det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.f.

De legitime interesser, vi forfølger, er at registrere og administrere dit besøg hos e-nettet, herunder at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til vores lokaler eller tekniske udstyr.

Support
Hvis du kontakter e-nettets supportfunktion, kan vi gemme oplysninger om dig (fx din arbejdsplads (virksomhed), bruger-nummer, navn, telefonnummer og e-mail).

Eksempel: Du kan som ejendomsmægler rette henvendelse til os via vores supportformular på hjemmesiden. Du kan bl.a. stille spørgsmål om login, priser, faktura og spørgsmål til vores produkter.

Når vi har besvaret dine spørgsmål, vil vi sende dig en e-mail, hvori vi giver dig mulighed for – frivilligt – at komme med en tilbagemelding om vores service.

Det retlige grundlag for behandling af oplysningerne er databeskyttelsesforordningens artikel 6.1.b, hvis din virksomhed som kunde har adgang til supportfunktionen, da behandlingen er nødvendig for leveringen af vores ydelser.

Derudover vil retsgrundlaget være artikel 6.1.f. De legitime interesser vi forfølger er at modtage og besvare henvendelser via vores supportfunktion, for derved at højne vores service og sikre overholdelse af gældende lovgivning.

5. Modtagere af dine personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår e-nettet med drift af virksomheden.
 • Offentlige myndigheder.

Hvis du deltager på vores seminarer eller kurser, kan vi dele dine oplysninger med foredragsholdere og konferencelokationer.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til usikre tredjelande.

6. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt ovenfor i punkt 4 og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger behørigt.

Med undtagelse af nedenstående oplysninger, overskrives alle ejendomsdata med aktuelt gældende data, når disse importeres til e-nettets database.

Undtagelser:

 • Handelsoplysninger
 • Udbudsoplysninger
 • Arealoplysninger
 • Boligbilleder
 • Offentlige ejendomsvurderinger
 • Forureningsoplysninger

Ovenstående historiske data er en forudsætning for at tilgodese den finansielle sektors behov for at foretage præcise vurderinger af ejendommes historiske og aktuelle værdier ved evt. finansiering eller salg.

Log-oplysninger og oplysninger modtaget ifm. rekruttering opbevares som hovedregel i 6 måneder, hvorefter oplysningerne slettes. For så vidt angår cookies, henvises til e-nettets cookiepolitik.

Har du tilmeldt dig e-nettets halvårsrapport, nyhedsmail eller lignende, opbevarer vi dine oplysninger så længe, du ønsker at modtage rapportering fra os. Når du afmelder servicen, slettes dine oplysninger automatisk.

Oplysninger som vi modtager om dig i professionel sammenhæng (som hovedregel navn og kontaktoplysninger), f.eks. som medlem af e-nettets bestyrelse eller Advisory Boards, som kontaktperson for en virksomhed, der er leverandør til eller kunde i e-nettet, f.eks. i forbindelse med afholdelse af møder, løbende korrespondance og support, opbevares så længe e-nettet vurderer, at der er et forretningsmæssigt behov for at gemme oplysningerne, da oplysningerne tjener som dokumentation for det løbende forretningsforhold.

Deltager du i seminarer, kurser eller lignende, opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre det pågældende seminar eller kursus samt for evaluering af dette.

7. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder tilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at ringe til os på +45 33 73 04 44 eller skrive til os på . Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Ændringer af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Derudover vil det være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på www.e-nettet.dk eller e-mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt.

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret den 9. februar 2024.