Årsrapport 2023

25 år som brobygger

I 2023 kunne vi i e-nettet fejre 25-års jubilæum. Det markerede vi med kunder og samarbejdspartnere fra finanssektoren, samt tidligere kolleger, der alle har bidraget til udviklingen af e-nettet, hvor vi er gået fra at være en vision til en fælles datacentral for finanssektoren.

Hvis der er noget, vi særligt har lært gennem de første 25 år af e-nettets levetid, er det at digitalisering kræver samarbejde. At der, for at høste de fulde digitaliseringsgevinster, er brug for en brobygger, som faciliterer samarbejde mellem forskellige parter.

Den rolle sætter vi en ære i at varetage. Hvordan vi gør det, giver vores årsrapport et indblik i. Du kan finde rapporten her på siden, hvor der også er enkelte uddrag fra rapporten.

Jørn Knudsen
Administrerende direktør i e-nettet

Læs årsrapporten her

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: TDKK

NETTOOMSÆTNING

ÅRETS RESULTAT

BRUTTOFORTJENESTE

EGENKAPITAL

DRIFTSSTABILITET

MEDARBEJDERE
2023
2,9%
sygefravær
98%
medarbejdertilfredshed
2022
3,0%
sygefravær
95%
medarbejdertilfredshed

ESG program

Finanssektoren samarbejder i e-nettets regi om at opbygge en infrastruktur af viden, teknisk kompetence og governance til at håndtere de nuværende og kommende behov for og ønsker til ESG-data centralt i sektoren.

I sommeren 2024 vil der være etableret en central funktion til udveksling af ESG-data, hvor igennem sektoren er tilkoblet en til tre datakilder.

Det er en fælles udfordring at understøtte den bære- dygtige transition af vores samfund, som er både stor og kompleks. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder tæt sammen om at udvikle metoder og indsamle data. På den måde sikrer vi både transparens og sammenlignelighed på tværs af finansielle institutioner. Men vi sikrer også, at alle finansielle institutioner trækker i samme retning med større samfundsmæssig og positiv effekt til følge.

For den enkelte bankkunde vil det betyde, at man får den samme saglige behandling uanset, hvor man er kunde, fordi det ikke er den enkelte banks datagrundlag, der af- gør, om man som kunde får et ja eller nej til et lån.”

Thorbjørn Lundholm Dahl
Deputy Head of Group Sustainability Danske Bank

Læs mere her

Bæredygtighedsområdet er et nyt og komplekst område. De data, der skal anvendes til rapportering og dokumentation inden for området, er af en anden type, end vi i pengeinstitutterne er vant til at arbejde med. Samtidig mangler alle institutter data, og mange af de data, der er til stede, er af lavere kvalitet, end vi er vant til. Derfor er vi meget afhængige af at samarbejde, og det er noget, vi har lang tradition for, og som kan løfte arbejdet til et helt andet niveau.

Det vil tilføre samfundet værdi, at rapporteringen bliver mere ensartet og af højere kvalitet, samtidig med at det bliver lettere at sammenligne på tværs af institutter.

Søren Krarup
Analyse- og bæredygtighedsdirektør
Lokale Pengeinstitutter

Læs mere her

ESG i e-nettet

I e-nettet arbejder vi kontinuerligt med, hvordan vi kan bringe virksomheden i en mere bæredygtig retning.

Vi har i 2023 opsat målsætninger på en række af nøgletallene og arbejdet med initiativer inden for området, som du kan se i tabellen herunder.

Arbejdet med ESG fortsætter i 2024. Her er det ambitionen at forbedre datakvaliteten for energi- og miljødata, nedbringe sygefravær, fastholde fokus på DEIB samt udarbejde en ESG-strategi der sætter rammen for e-nettets ambition på området og herunder identificere indsatsområder og aktiviteter.

ESG-nøgletalEnhedMål2023202220212020
Enviroment – miljødata*
CO2e, scope 1TonsN/A00N/AN/A
CO2e, scope 2Tons< 30615N/AN/A
EnergiforbrugGJ< 1500203876N/AN/A
Vedvarende energiandel%8062%72%N/AN/A
Vandforbrugm3< 500-442N/AN/A
Social – sociale data
Fultidsarbejdsstyrke**FTEN/A10210410394
Kønsdiversitet%>= 4545454645
Kønsdiversitet for øvrige ledelseslag%>= 4037322637
Lønforskel mellem kønGange11,011,021,151,23
Medarbejderomsætningshastighed%< 1516201613
SygefraværDage / FTE< 87864
Governance – ledelsesdata
Bestyrelsens kønsdiversitet%N/A14000
Tilstedeværelse på bestyrelsesmøder%9599959898
Lønforskel mellem CEO og medarbejdereGangeN/A3,83,73,83,8

e-nettets årsrapporter

Årsrapport 2023
Årsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020

e-nettets halvårsrapporter

Med e-nettets halvårsrapport er det vores ambition, som finanssektorens digitaliseringsvirksomhed, at give en status på sektorforvaltningen, vores produkter, de projekter, vi gennemfører, og endelig om de ideer, vi har i støbeskeen.

H2 2023
H1 2023

Vil du modtage e-nettets halvårsrapport direkte i din indbakke?

Tilmeld dig her