Her bliver du kunde

Bliv kunde hos e-nettet og oplev de mange gevinster ved vores digitale produkter 

Vi tilbyder forskellige produkter til forskellige brancher. Vælg derfor branche og tilmelding herunder. For penge- eller realkreditinstitutter – skriv til vores support på .

I forbindelse med implementering af nyt kundesystem har e-nettet indført nye sikkerhedsforskrifter gældende fra d.1. januar 2024. For at blive kunde hos e-nettet skal hver filial hos kunden være registreret på virk.dk med et P-nummer. Eksisterende kunder har ligeledes pligt til at sikre, at eksisterende og nye filialer registreres og løbende opdateres med et P-nummer på virk.dk.

e-nettet gør i øvrigt opmærksom på, at alle kunder har pligt til at sikre, at deres registreringspligtige oplysninger til enhver tid er opdaterede på virk.dk.


Advokat
Ejendomsmægler