e-nettets historie

Det handler ikke bare om at digitalisere informationer, men også at sætte strøm til processer. Udbyttet er større sikkerhed, færre manuelle opgaver og hurtigere ekspeditionstid.

e-nettet har siden virksomhedens start i 1998 arbejdet med at udvikle og vedligeholde en moderne infrastruktur med et bredt informations- og serviceudbud til finanssektoren og boligmarkedets aktører. Dermed er e-nettet blevet finanssektorens integrationspunkt i kommunikationen med den offentlige sektor og et fælles kompetencecenter på ejendomsdataområdet.

e-nettet er i dag finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab. Det betyder blandt andet, at vi i e-nettet er ansvarlig for større infrastrukturprojekter i finanssektoren, vi har overtaget forvaltningsansvaret for finanssektorens fælles it-systemer til bl.a. clearing og pensionsudbetalinger, og vi søger hele tiden nye muligheder for at udvikle unikke løsninger, som leverer konkret værdi til kunder, borgere og samfund.

 • e-nettet har 25-års jubilæum

  e-nettet fejrer 25-års jubilæum som finanssektorens samlingspunkt for digitalisering. I løbet af de 25 år er e-nettet gået fra at være en vision født i Realkreditrådet til at bygge rygraden i den finansielle sektor ved at forbinde komplekse processer i sammenhængende systemer, der er nemme og sikre at bevæge sig rundt i.

 • e-samtykke

  e-samtykke er finanssektorens fælles digitale samtykkeløsning. Løsningen gør det nemt, sikkert og transparent for borgerne at afgive et samtykke og skal i første omgang bruges til at sikre den fornødne hjemmel til udveksling af lånedata. e-samtykke erstatter dermed kontrolkoden på realkreditlån, som kan opleves som besværlig og utidssvarende for både kunder og rådgivere. 

 • NemID Nøgleapp

  e-nettet udvikler NemID nøgleappen på vegne af finanssektoren og den offentlige sektor. Nøgleappen er et digitalt supplement til NemID nøglekortet og bliver downloadet af flere end 200.000 danskere i løbet af det første døgn, og efter bare fem måneder er nøgleappen downloadet mere end en million gange.

 • e-engagement

  e-engagement gør det hurtigere og nemmere for kunderne at skifte pengeinstitut. Engagementsoverførsler var tidligere en længerevarende proces, der krævede manuel sagsbehandling, blandt andet når afgivende og modtagende pengeinstitut skulle udveksle informationer pr. post.

 • e-bolighandel

  e-bolighandel binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og deler handlens dokumenter digitalt. Alle relevante informationer om en udbudt ejendom stilles til rådighed i e-bolighandel, så alle professionelle parter har adgang til samme opdaterede information samtidig

 • Digital tinglysning

  Den digitale tinglysning blev lanceret den 8. september 2009. Løsningen sikrer, at tinglysningsdokumenter og -processer behandles standardiseret og effektivt på tværs af den finansielle sektor og imellem sektoren og Tinglysningsretten. Løsningen sparer det danske samfund for 800 mio. kr. om året.

 • Skifter navn til e-nettet

  I 2007 bliver Realkreditnettet en central del af den finansielle sektor, og skifter navn til e-nettet A/S, efter nu at være ejet af de danske penge- og realkreditinstitutter.

 • Ejendomsdata

  Vi gør det muligt at se handels- og udbudspriser på et kort. Siden da har vi udviklet flere ejendomsdataløsninger og forædlet en lang række ejendomsdata, så vi nu kan tilbyde vores kunder markedets mest præcise værktøjer til ejendomsvurdering.

 • Restgæld

  De første år er fokus på Restgæld.
  Realkreditinstitutterne bruger alle forskellige systemer og standarder i deres håndtering af data, og det var kun via et målrettet og innovativt samarbejde mellem realkreditinstitutterne og deres datacentre, at det lykkedes at skabe den digitale udveksling af restgældsoplysninger.

 • e-nettet etableres

  e-nettet er etableret i 1998, men hedder i de første mange år Realkreditnettet a/s.
  Virksomheden udspringer af Realkreditrådet, der ønsker at skabe en kommunikationsplatform mod ejendomsmæglerne, der overholder tidens standardiserede krav til sikkerhed, oppetid, distribution osv.

Er du vores nye kollega?

I e-nettet arbejder vi efter rammer frem for regler, og vi kan lide at være sammen i både faglige og sociale sammenhænge.

Se ledige stillinger

Den digitale ejendomsmægler

Vil du bruge din tid på salgsarbejde frem for administration? Hos e-nettet finder du løsninger, der automatiserer processerne og frigiver tid.

Se løsninger til ejendomsmæglere