Fra ansøgning til nye kolleger

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Herunder kan du læse lidt om processen fra du sender en ansøgning til du er godt i gang i dit nye job.

Vi læser din ansøgning

Første samtale

Test

Anden samtale

Ansat! Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Det kan du forvente, når du søger en stilling hos os

Ansøgning og screening

Når du søger en stilling hos e-nettet, skal du uploade dit CV, ansøgning og evt. andre relevante dokumenter i vores online rekrutteringssystem.

 

Vi ønsker at være en inkluderende arbejdsplads med plads til forskellighed, og derfor opfordrer vi dig til at søge uanset køn, alder, etnicitet, religion, seksualitet eller funktionsnedsættelse.

 

Vi screener ansøgninger løbende og evaluerer din ansøgning og øvrige dokumenter. Udvalgte kandidater vil blive inviteret til en første samtale.

Første samtale

Til første samtale er formålet, at vi bliver lidt klogere på hinanden. Vores forventninger er, at vi kan få indsigt i dine faglige og personlige kvalifikationer samt din motivation for at søge stillingen hos e-nettet.

Test

Inden anden samtale vil du modtage en personlighedsprofil, en kognitiv test og evt. en arbejdsrelateret case. Dette er for at få et mere nuanceret og detaljeret indblik i dine kompetencer, og det danner grundlag for en mere kvalificeret dialog med dig og for at kunne vurdere, hvorvidt der er et match mellem stillingen, dig og e-nettet.

Anden samtale

Under anden samtale vil du få en tilbagemelding på din personlighedsprofil og kognitive test fra en af vores certificerede People & Culture partnere. Du vil derudover kunne møde andre end den eller de personer, der var med ved første samtale.

Ansættelse eller afslag

Referencer

Som sidste del af processen vil vi indhente referencer fra en tidligere chef og evt. en tidligere kollega. Vi beder altid om dit samtykke, inden vi kontakter dine referencer.

Ansættelse

Hvis der er et match mellem stillingen, dig og e-nettet, ringer vi dig op for at tilbyde dig stillingen. Herefter får du kontrakt til underskrift.

Afslag

Alle kandidater, som har været til samtale, vil blive ringet op af den rekrutterende leder og få en begrundelse for afslaget. Ansøgere, som ikke er kommet i betragtning til den pågældende stilling, vil få et skriftligt afslag.

Bemærk, at selvom du ikke er kommet i betragtning til en bestemt stilling, er det ikke ensbetydende med, at dine kvalifikationer eller kompetencer ikke er relevante for e-nettet. Du er altid velkommen til at søge en anden stilling hos os.

Sådan hjælper vi dig godt i gang

Rammen om din første tid i e-nettet er et onboardingprogram, der er tilpasset specielt til dig og den stilling, du er ansat i.

Programmet sikrer, at du kommer godt i gang og får gode forudsætninger for at trives på din nye arbejdsplads.

Du underskriver kontrakten med e-nettet

Du modtager information inden din første arbejdsdag

Du starter et specialtilpasset onboardingprogram

Du får en buddy, som hjælper dig godt i gang