Priser for
e-nettets produkter

Her finder du information om priser på alle vores produkter.
Klik på links herunder for at komme direkte til priser for:

Penge- og realkreditinstitutter eller Ejendomsmæglere

Penge- og realkreditinstitutter
Produkter
Priser fra 1. april 2023
Priser fra 1. april 2024
e-lånesag

Med e-lånesag får I som penge- og realkreditinstitut ubegrænset adgang til følgende:

•      Digital tinglysning, aflysning og rykning
•      Ejendomsdata
•      Ejendomsdatarapporten (ekskl. afgift til Erhvervsstyrelsen)
•      Ejendomspriser
•      Ejendomspriser som app
•      Ejendomsrapporter
•      e-lånedata
•      e-samtykke i forbindelse med e-lånedata
•      Kurser, priser & satser

e-lånesag er en abonnementsordning, som faktureres på baggrund af et fast beløb, som fordeles ud fra penge- og realkreditinstitutters månedlige andel af tinglysninger i hhv. ejendoms-, bil- og personbogen.

For tinglysninger i ejendomsbogen betales i forhold til det antal ejendomme, der tinglyses ved nyudlån, overtagelser eller forhøjelser anmeldt af penge- og realkreditinstituttet. En ejendom tæller kun med første gang, der tinglyses med sikkerhed i ejendommen, uanset antallet af tinglysninger i de følgende 3 måneder. Dog under forudsætning af, at alle tinglysningerne i perioden er anmeldt af penge- og realkreditinstituttet eller af kunder, der er forbundet med penge- og realkreditinstituttet på en sådan måde, at der foreligger en koncern- eller et koncernlignende forhold.

En ejendom, som får tinglyst nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, tæller med, uanset om tinglysningen er foretaget via e-nettet, en offentlig portal eller på anden måde. Har I brug for en liste over de tinglysningsekspeditioner, som benyttes til at identificere nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, skal I kontakte e-nettet.

For tinglysninger i bilbogen betales i forhold til antallet af nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, som penge- og realkreditinstituttet anmelder til tinglysning i denne bog. Tinglysninger i bilbogen tæller med, uanset om de er foretaget via e-nettet, en offentlig portal eller på anden måde.

For tinglysninger i personbogen betales efter samme retningslinjer som abonnementet på bilbogen.

Læs mere om abonnement for e-lånesag her

eSkatData og Pensionsudbetalingssystemet

Som penge- og realkreditinstitut betaler I for e-nettets forbrugte tid i forbindelse med forvaltning af produkterne. Derudover betaler I for eventuel udvikling af produkterne.

e-bolighandel (pr. indgået købsaftale underskrevet af både
køber og sælger inkl. garantistillelse og modtagelse)

Sælgers pengeinstitut 112,50 117,50
Købers pengeinstitut 112,50 117,50
Pris pr. garanti (hvor købsaftalen ikke er oprettet i e-bolighandel)
Garantistiller: 112,50 117,50
Garantimodtagers pengeinstitut: 112,50 117,50

e-engagement (pr. gennemført engagementsoverførsel uanset antal produkter)

Modtagende pengeinstitut 59,55 96,81
Efter lancering af eBankskifte er prisen ændret fra 61,94 DKK til 96,81 DKK

Faktureringsgebyr

91,25 91,25

Priser i DKK inkl. moms.

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s’ ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.

Ejendomsmæglere
Produkter
Priser fra 1. april 2023
Priser fra 1. april 2024

Månedligt abonnement (e-dokumentation)

Giver ubegrænset adgang til:
e-bolighandel
Ejendomsdata
Ejendomskort
Ejendomspriser
e-lånedata
e-samtykke i forbindelse med e-lånedata
Kurser, satser m.v.
Systemintegrerede tingbogsoplysninger
Systemintegration af ejendomsdatarapporten (ex. afgift til
Erhvervsstyrelsen)

337,00 350,00

For hver ejendom (privat), der kommer i udbud betales*

509,00 529,00
bonus pr. gennemført sag i e-bolighandel -90,00 -94,00

For hver ejendom (erhverv), der kommer i udbud betales*

159,00 165,00
bonus pr. gennemført sag i e-bolighandel -90,00 -94,00

Faktureringsgebyr

73,00 73,00

Priser i DKK ekskl. moms

* e-nettet får oplysning om udbudte ejendomme fra mæglersystem-leverandørerne. e-nettet anvender udelukkende informationer om udbud i forbindelse med fakturering. For hver ejendom er der defineret en salgsperiode på 24 måneder, regnet fra den måned, hvor ejendommen kommer i udbud. I denne periode betales der ikke for en ejendom, hvis den igen kommer i udbud hos den samme mægler.

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s’ ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.

Ved opsigelse af e-nettet a/s’ ydelser faktureres for løbende måned + 30 dage.

Udbetaling af bonus
Bonus for brug af e-bolighandel udbetales fire gange årligt; pr. 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december.

Fusioner
Fusioner
Pris

Opgaver der relaterer sig til fusioner, opkøb, konverteringer, sammenlægninger mv. faktureres pr. påbegyndt time.

Herunder også opgaver, der løses af e-nettets underleverandører.

Fakturering

Sker efter afsluttet opgave.

Pris i DKK ekskl. moms.

1.565 ,00