Priser

Priser for e-nettets produkter

Her finder du information om priser på alle vores produkter.
Klik på links herunder for at komme direkte til priser for:

penge- og realkreditinstitutter, ejendomsmæglere eller advokater.

Penge- og realkreditinstitutter
Produkter
Priser til og med d. 31. marts 2021
Priser fra d. 1. april 2021
e-lånesag
Et penge- og realkreditinstitut betaler for brugen af e-nettets produkter: Digital tinglysning, Ejendomsdata, Ejendomsdatarapporten, Ejendomspriser, Ejendomspriser som app, Ejendomsrapporter samt Restgæld, kurser, priser & satser, via prisstrukturen e-lånesag, som dækker over tre abonnementsordninger. Fakturering af de tre abonnementer sker på baggrund af et fast beløb, som fordeles ud fra penge- og realkreditinstituttets månedlige andel af tinglysninger i hhv. ejendoms-, bil- og personbogen.
e-lånesag ejendom

Med e-lånesag ejendom får I som penge- og realkreditinstitut ubegrænset adgang til følgende:

•      Digital tinglysning, aflysning og rykning
•      Ejendomsdata
•      Ejendomsdatarapporten (ekskl. afgift til Erhvervsstyrelsen)
•      Ejendomspriser
•      Ejendomspriser som app
•      Ejendomsrapporter
•      Restgæld, kurser, priser & satser

Penge- og realkreditinstituttet betaler i forhold til det antal ejendomme, som får tinglyst nyudlån, overtagelser eller forhøjelser anmeldt af penge- og realkreditinstituttet. En ejendom tæller kun med første gang, der tinglyses med sikkerhed i ejendommen, uanset antallet af tinglysninger i de følgende 3 måneder. Dog under forudsætning af, at alle tinglysningerne i perioden er anmeldt af penge- og realkreditinstituttet eller af kunder, der er forbundet med penge- og realkreditinstituttet på en sådan måde, at der foreligger en koncern eller et koncernlignende forhold.

En ejendom, som får tinglyst nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, tæller med uanset om tinglysningen er foretaget via e-nettet, en offentlig portal eller på anden måde. Har I brug for en liste over de tinglysningsekspeditioner, som benyttes til at identificere nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, skal I kontakte e-nettet.

Abonnementet dækker ubegrænset brug af de ydelser, som er tilknyttet ‘e-lånesag ejendom’.

Læs mere om abonnement for e-lånesag ejendom her
e-lånesag bil

Abonnementet fordeles mellem kunderne, så penge- og realkreditinstituttet betaler i forhold til antallet af nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, som penge- og realkreditinstituttet anmelder til tinglysning i denne bog. Tinglysninger i bilbogen tæller med, uanset om de er foretaget via e-nettet, en offentlig portal eller på anden måde.
Har I brug for en liste over de tinglysningsekspeditioner, som benyttes til at identificere nyudlån, overtagelser eller forhøjelser, skal I kontakte e-nettet.

Abonnementet dækker ubegrænset forbrug af ydelsen ‘e-lånesag bil’

Læs mere om abonnement for e-lånesag bil her
e-lånesag person

Brugen af ydelsen ‘e-lånesag person’ betales efter samme retningslinjer som abonnementet på bilbogen.

Abonnementet dækker ubegrænset forbrug af ydelsen ‘e-lånesag person’.

Læs mere om abonnement for e-lånesag person her

eSkatData og Pensionsudbetalingssystemet

Som penge- og realkreditinstitut betaler I for e-nettets forbrugte tid i forbindelse med forvaltning af produkterne. Derudover betaler I for eventuel udvikling af produkterne.

e-bolighandel (pr. indgået købsaftale underskrevet af både
køber og sælger inkl. garantistillelse og modtagelse)

Sælgers pengeinstitut 102,50 105,00
Købers pengeinstitut 102,50 105,00
Pris pr. garanti (hvor købsaftalen ikke er oprettet i e-bolighandel)
Garantistiller: 102,50 105,00
Garantimodtagers pengeinstitut: 102,50 105,00

e-engagement (pr. gennemført engagementsoverførsel uanset antal produkter)

Modtagende pengeinstitut 54,08 55,70

e-værdi

Boligværdiberegning, boligmarkedsstatistik og stamdata 58,75 60,00

Ejendomskort

Søgning af kort pr. ejendom 34,30 Frit forbrug
Udskrift af ejendomskort 86,44 Frit forbrug

Faktureringsgebyr

88,75 91,25

Priser i DKK inkl. moms.

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s’ ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.

Ejendomsmæglere
Produkter
Priser til og med d. 31. marts 2021
Priser fra d. 1. april 2021

Månedligt abonnement (e-dokumentation)

Giver ubegrænset adgang til:
e-bolighandel
Restgældsoplysninger
Ejendomsdata
Ejendomskort
Ejendomspriser
Kurser, satser m.v.
Systemintegrerede tingbogsoplysninger
Systemintegration af ejendomsdatarapporten (ex. afgift til
Erhvervsstyrelsen)

287,00 316,00

For hver ejendom (privat), der kommer i udbud betales* (læs mere om prisændringen her)

433,00 476,00
bonus pr. gennemført sag i e-bolighandel -81,20 -84,00

For hver ejendom (erhverv), der kommer i udbud betales*

135,00 149,00

e-værdi pr ejendom

47,00 48,00

Faktureringsgebyr

71,00 73,00

Priser i DKK ekskl. moms

* e-nettet får oplysning om udbudte ejendomme fra mæglersystem-leverandørerne. e-nettet anvender udelukkende informationer om udbud i forbindelse med fakturering. For hver ejendom er der defineret en salgs-periode på 24 måneder, regnet fra den måned, hvor ejendommen kommer i udbud. I denne periode betales der ikke for en ejendom, hvis den igen kommer i udbud hos den samme mægler.

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s’ ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.

Udbetaling af bonus
Bonus for brug af e-bolighandel udbetales to gange årligt; den 30. juni og den 31. december. Klik her for at læse mere.

Advokater
Produkter
Priser til og med d. 31. marts 2021
Priser fra d. 1. april 2021

Månedligt abonnement (e-dokumentation)

Giver ubegrænset adgang til:
e-bolighandel
Ejendomsdata
Ejendomspriser

287,00 316,00

Faktureringsgebyr

73,00 82,00

Priser i DKK ekskl. moms

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s’ ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.