Stærkt sektorsamarbejde i omfattende aktørtest

I starten af 2022 går e-lånedata og e-samtykke i luften, og dermed bliver det lettere at udveksle lånedata og afgive eller indhente samtykke. For at sikre, at alt fungerer som det skal, gennemfører e-nettet forud for lanceringen en omfattende test blandt en række penge- og realkreditinstitutter.

Blandt testdeltagerne er Realkredit Danmark og Danske Bank, som repræsenteres af Annette Balle Sørevik, som er Senior Business Analyst og som i testen både har en koordinerende og en udførende rolle.

”Det er spændende at være en del af den tvær-institutionelle verden, hvor vi arbejder for et fælles mål på et område, hvor vi er nødt til at samarbejde. Og det er dejligt at mærke, at alle deltagende institutter har en interesse i at få det til at fungere, så de nye løsninger bliver en fordel for alle parter,” fortæller Annette.

Aktørtesten har krævet en del forberedelse. ”Først og fremmest er det selvfølgelig vigtigt for os, at vi både sender og modtager det rigtige data,” forklarer Annette og uddyber: ”Forud for aktørtesten har vi haft en lang fase med planlægning og forberedelse. Den har vi blandt andet brugt på at etablere sager, der fungerer i testsystemet og som man kan teste på.”

Fokus på konkurrenceretlige regler

I en aktørtest med deltagere fra konkurrerende virksomheder er det selvfølgelig vigtigt, at ingen deler information i strid med konkurrenceretlige regler. Derfor er der hele tiden fokus på, hvad deltagerne kan og må dele med de andre aktører i testforløbet.

Potentiale for bedre kunderådgivning

e-lånedata indeholder en væsentlig teknisk opgradering til moderne teknologi og en grundig revision af den data, der udveksles mellem de professionelle aktører. e-samtykke gør det nemt, sikkert og transparent for både privat- og erhvervskunder at afgive samtykke og holde styr på, hvordan deres egne data bliver brugt.

”e-lånedata og e-samtykke betyder, at vi kan rådgive vores kunder bedre og faktisk også hurtigere. Den nuværende løsning med kontrolkode kan være lidt uoverskuelig og svær for kunderne at forholde sig til – men nu kan man sidde sammen med rådgiveren og give samtykke med det samme, hvilket gør processen langt mere smidig. Og rådgiverne glæder sig,” beretter Annette.

Udover at give bedre og hurtigere rådgivning understøtter e-lånedata og e-samtykke også en mere GDPR-compliant proces end tidligere. Om det siger Annette: ”Det er selvfølgelig essentielt, at vi kan være sikre på, at kunden rent faktisk har givet os tilladelse, inden vi henter data. Det kan vi på en enkel og overskuelig måde med den nye løsning.”

Stærkt sektorsamarbejde

For Annette er det en positiv oplevelse at være en del af en omfattende aktørtest på tværs af sektoren. ”På et område som det her, hvor vi arbejder på tværs, er det vigtigt at mærke, at deltagerne har lyst til at løse den fælles opgave. Det oplever jeg helt klart – og samtidig synes jeg, at der hersker stor respekt blandt deltagerne for hinandens forskellige tilgange.”

”Jeg oplever desuden, at e-nettet som facilitator af aktørtesten spiller en meget aktiv rolle både praktisk og teoretisk; ikke mindst i forhold til at sikre, at vi kommer det rigtige sted hen,” afrunder Annette.

Vil du høre mere om e-samtykke eller er interesseret i at vide, hvordan løsningen kan understøtte jeres forretningsmæssige behov, er du velkommen til at kontakte e-nettet.