Offentligt og privat samarbejde giver værdi i form af korrekte Grunddata

Boligmarkedet bruser derudaf. Der bliver handlet boliger og sommerhuse i hele Danmark, mens corona ellers har dæmpet begivenhederne i mange andre sektorer. Det giver aktivitet hos ejendomsmæglerne, og processen med at købe eller sælge en bolig giver også anledning til øget aktivitet i kreditselskaberne, hos e-nettet som leverer digitale løsninger til finanssektoren og hos de offentlige myndigheder, som leverer de data, der er nødvendige for et godkendt lån.

Der skal være styr på data fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Det Centrale Personregister (CPR), Matriklen (MAT), Ejendomsvurdering (VUR) og mange flere offentlige registre, når der bliver handlet ejendomme og bevilget lån i finanssektoren. Alle disse data er Grunddata om adresser, fast ejendom, virksomheder og personer, der bliver hentet på Datafordeleren, hvor de offentlige registre udstiller data til forvaltningsmyndigheder og private virksomheder i Danmark.

I Nordea Kredit anvender man produkter med Grunddata fra e-nettet til blandt andet entydig identifikation af ejendomme og personer. Det er vigtigt med et bundsolidt grundlag, som sikrer, at man har fat i den rette ejendom og de rette personer. Her spiller Grunddata i høj kvalitet en afgørende rolle for, at rådgiverne har den nødvendige information til rådighed. Man kan sige, at ejendomsoplysningerne i blandt andet Matriklen er for en ejendom, hvad CPR-nummeret er for en person.

”Hvis ikke vi havde adgang til Grunddata om ejendomme, ville det svare til, at vi ikke havde adgang til vores kunders CPR-numre og deres kreditværdighed,” forklarer Kirsten Fog, Head of NK Application Development & Data i Nordea Kredit.

Det er vigtigt for Nordea Kredit, at data er pålidelige, opdaterede og ikke mindst konsistente på tværs af de finansielle institutter. På den måde kommer de ikke bare i spil i forbindelse med for eksempel køb og salg, men også når finanssektoren og de offentlige myndigheder overvåger ejendomme efter långivning, og når en kunde skifter bank eller realkreditinstitut.

”Det er vigtigt for os, at vi kan stole på data. Og i forhold til at kunne optimere processer og have et samlet overblik er det væsentligt, at data er samlet ét sted,” siger Kirsten Fog og uddyber: ”Jo mere digital adgang, jo nemmere bliver det at betjene kunderne – hvilket er en fordel for alle parter.”

Som den øvrige finansielle sektor oplever Nordea Kredit, at kravene til rapportering til myndigheder er stigende, ikke bare i Danmark, men på tværs af lande:

”Jo mere digitale og pålidelige data vi har til rådighed, jo nemmere er det for os at rapportere til diverse myndigheder, også i andre lande,” siger Kirsten Fog.

 Et godt datagrundlag giver bedre service for kunder  

De offentlige Grunddata og især ejendomsdata har stor betydning for penge- og realkreditinstitutterne og deres kunder. For eksempel er Ejendomsoplysningerne væsentlige, når en kunde skal kreditvurderes eller låne penge i sin ejendom.  For penge- og realkreditinstitutterne er det selvfølgelig vigtigt at sikre pantet, mens god rådgivning og en korrekt vurdering har stor betydning for kunderne, hvad enten det drejer sig om boligkøb, salg eller låneomlægning.

e-nettet arbejder for at sikre den finansielle sektor, ejendomsmæglere og advokater et godt datagrundlag, og her er det afgørende med adgang til opdaterede kvalitetsdata i form af Grunddata, som e-nettet beriger med andre data.  e-nettet sikrer kontinuerligt kvaliteten af Grunddata i tæt samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), som er den myndighed, der er ansvarlig for Grunddata og Datafordeleren. Det betyder blandt andet, at det enkelte penge- og realkreditinstitut ikke behøver forholde sig til ændringer i offentlige systemer eller processer.

Samlet adgang til korrekte data sparer omkostninger og tid

Med Grunddata har den finansielle sektor en samlet adgang til væsentlige data og dokumenter som for eksempel skatteoplysninger og ejendomsoplysninger med blandt andet et vægtet areal, og dermed et sikkert grundlag for en korrekt ejendomsvurdering. Det gælder både for vurderingskonsulenten i pengeinstituttet, som med et enkelt opslag kan hente alle oplysninger, der har betydning for værdifastsættelsen af en ejendom og dermed for, hvor meget der kan lånes i den, og for ejendomsmægleren, som let kan få et overblik over alle relevante data om en ejendom, der skal sættes til salg – og dermed sætte den rigtige udbudspris første gang.

”Hos e-nettet samler vi finanssektoren. Vi bygger digitale broer til den offentlige sektor, til partnere og til danskerne og bidrager på den måde til at styrke digitaliseringen af Danmark. Det er Grunddata et rigtig godt eksempel på,” siger Jørn Knudsen, CEO i e-nettet, og fortsætter:

”Vi er meget tilfredse med, at det offentlige har taget på sig at centralisere opgaven med Grunddata og sikre en effektiv dataforsyning via Datafordeleren i SDFE. Vi er også meget glade for det tætte samarbejde med SDFE. En stærk og koordineret styring af Grunddata er en forudsætning for at holde en så kompliceret dataforsyning i luften, så vi kan afskærme finanssektoren for fejl og driftsproblemer.

Datafordeleren er et vigtigt bidrag til digitaliseringen af Danmark, og i finanssektoren er det en kilde til en effektiv håndtering af alle boligrelaterede opgaver i både handel og finansiering af fast ejendom. På den måde sparer vi både omkostninger og tid. Det gavner ikke bare penge- og realkreditinstitutterne og ejendomsmæglerne, men også den enkelte borger, som skal købe, sælge eller belåne fast ejendom.”

Månedlig besparelse på 10 mio. kroner

Tilgængelighed og kvalitet er vigtigt, og adgang til data er i dag en forudsætning for en gnidningsfri sagsgang i den finansielle sektor.

”Finanssektoren har valgt e-nettet til at drive samarbejdet om datadistributionen på dette område for at sikre en effektiv dataforsyning. Med en dataforsyning i høj kvalitet kan vi reducere de operationelle risici, der kan påvirke penge- og realkreditinstitutter og sikre en hurtigere sagsbehandlingstid. Faktisk sparer den automatiske dataforsyning sektoren for 10 mio. kroner hver måned,” siger Jørn Knudsen.

Fælles fodslag i finanssektoren tilfører værdi til Grunddata

e-nettet har i snart 20 år været omdrejningspunktet for finanssektorens ejendomsdatadistribution og udvikler desuden vurderingsløsninger og vurderingsmodeller.

Overgangen til den nye datafordeler har været en stor IT-opgave for e-nettet og sektoren, hvor der er ændret i en lang række grundsystemer for at tilpasse til det nye setup.

e-nettet har i forbindelse med overgangen fungeret som samlingspunkt og talerør for finanssektoren.

”Det har været en fordel at kunne agere som en enig sektor med e-nettet som central spiller. Vi har haft stor gavn af e-nettets ekspertise i at føre dialog med offentlige myndigheder, og vi er trygge ved, at e-nettet følger os hele vejen til mål,” siger Kirsten Fog.

På lidt længere sigt kigger e-nettet på, hvordan man kan skabe endnu mere værdi med Grunddata for den finansielle sektor og dermed for sektorens kunder, blandt andet ved at øge kombinerbarheden med andre typer data. Et af de områder, der bliver arbejdet med, er, om Ejendomsdata kan beriges med for eksempel klimadata og forbrugsdata. For eksempel vil klimadata kunne hjælpe med mere nøjagtigt at værdiansætte ejendomme, der ligger ved kysten. Og data kan arbejde inde i hjemmene og for eksempel hjælpe med at identificere strømslugere i en bolig.

”Den type data synes vi rummer spændende perspektiver, som vi gerne vil være med til at udnytte til fordel for kunder og den grønne omstilling,” forklarer Kirsten Fog.

Grunddata i høj kvalitet har stort potentiale

Kristian Møller er direktør i SDFE, der står for at lede det tværoffentlige arbejde med Grunddata og gøre data tilgængelig for andre offentlige myndigheder og private virksomheder via Datafordeleren. Han er glad for, at Grunddata giver værdi både for brugerne og for de myndigheder, som er ansvarlige for at sikre Grunddata i høj kvalitet:

”Grunddata er løftet til en høj datakvalitet, fordi man politisk anerkendte den værdi, frie og gode Grunddata skaber i Danmark. Det er derfor ekstra glædeligt, at vi gennem samarbejdet med finanssektoren kan konstatere, at data bliver brugt intensivt i væsentlige processer i finanssektoren og i tillæg også bliver forbedret ved, at fejl bliver rettet, og nye behov bliver identificeret, ” siger Kristian Møller.

Kristian Møller anerkender, at samarbejdet med e-nettet er afgørende for at få bragt Grunddata i spil i finanssektoren i en forretningsmæssigt integreret anvendelse, som SDFE ellers ikke ville være i stand til at løfte.

”Samspillet mellem SDFE som udbyder af en fællesoffentlig infrastruktur og e-nettet som leverandør til finanssektoren er et stærkt og effektivt økosystem og et godt eksempel på, at vi kommer længere, når vi hver især gør det, vi er gode til – og arbejder sammen om det,” siger Kristian Møller.