Nu bliver det lettere at afgive samtykke

Ny digital samtykkeløsning gør det enkelt og transparent for borgere at afgive samtykke – og sikrer, at man som virksomhed lever op til kravene i persondataforordningen.

De fleste danskere giver jævnligt samtykke til både private virksomheder og offentlige myndigheder. Alligevel er det nok de færreste af os, der har overblik over de samtykker, vi har givet. Samtidig er det ikke altid lige gennemskueligt, hvor længe et samtykke gælder, eller hvordan man trækker det tilbage.

Den problematik gør en helt ny løsning nu op med – nemlig e-samtykke, som e-nettet har udviklet på vegne af den finansielle sektor.

En digital løsning, der sparer tid og skaber transparens
Den nye samtykkeløsning smidiggør håndteringen af lånesager i penge- og realkreditinstitutterne og betyder, at kunderne kan få både bedre og hurtigere rådgivning. Samtidig gør løsningen det nemt for kunderne at holde styr på, hvordan deres egne data bliver brugt.

”I e-nettet er vi glade for at bidrage til større transparens og sikkerhed for kunderne i den finansielle sektor – og samtidig lette det administrative arbejde for rådgiverne i penge- og realkreditinstitutterne,” siger Jørn Knudsen, CEO i e-nettet.

e-samtykke gør det nemt, sikkert og transparent for borgerne at afgive et samtykke og skal i første omgang bruges til at sikre den fornødne hjemmel til udveksling af lånedata. e-samtykke erstatter dermed kontrolkoden på realkreditlån, som kan opleves som besværlig og utidssvarende for både kunder og rådgivere.

Kontrolkoden er en kode, der giver adgang til information om restgæld på et realkreditlån og som kunden derfor skal oplyse i forbindelse med omlægning og indfrielse af lån. Ofte skal kunden hjem og lede efter kontrolkoden i gamle papirer, hvilket kan forsinke og besværliggøre lånesagen for både kunde og rådgiver. Det er altså her, e-samtykke kommer ind i billedet og sørger for, at kunden uden besvær kan give samtykke til, at rådgiveren kan hente de nødvendige oplysninger.

En samtykkeløsning til mange formål
Potentialet rækker imidlertid langt videre end til at erstatte kontrolkoden på realkreditlån. e-samtykke kan nemlig håndtere en bred vifte af samtykketyper, og man kan derfor forestille sig en lang række anvendelsesmuligheder. Det kan fx være forsikringsselskabet, der anmoder en kunde om samtykke til at udveksle data med andre selskaber i koncernen eller virksomheden, der anmoder en medarbejder om samtykke til at offentliggøre et billede af medarbejderen på sociale medier.

”Hos e-nettet er vi stolte af at bidrage til mere digitalisering af samfundet,” fortæller Jørn Knudsen. ”Med e-samtykke har vi skabt en løsning til gavn for borgeren, der får overblik og gennemskuelighed, og samtidig skaber den værdi for virksomheden, der vil have enkle processer og være sikker på at overholde reglerne i persondataforordningen.”

Om e-samtykke
e-samtykke er finanssektorens fælles digitale samtykkeløsning og er udviklet i et tæt samarbejde mellem de danske penge- og realkreditinstitutter. Alle har de været med til at sikre, at løsningen lever op til kundernes behov, virksomhedernes ønsker og kravene i persondataforordningen.

Med e-samtykke har kunden det fulde overblik over alle afgivne samtykker, uanset hvilken part kunden afgiver samtykke til. e-samtykke understøtter kravene i persondataforordningen om, at et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og muligt at trække tilbage.

En samtykkeløsning for din virksomhed?

Vil du høre mere om, hvordan e-samtykke kan hjælpe dig med at indhente samtykke fra dine kunder, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Få en præsentation af e-samtykke: