Klimadata skaber stærkere grundlag for ejendomsvurdering

Ejendomsdata fra e-nettet udvides nu med Klimadata. Udvidelsen betyder, at rådgivere og vurderingskonsulenter får adgang til vigtig viden om klimaets påvirkning af en ejendom og dens omgivelser – og således et endnu stærkere grundlag for korrekt ejendomsvurdering og god kunderådgivning.

e-nettets klimadata indeholder nøgletal inden for 4 klimaområder:

  • Oversvømmelse fra hav
  • Oversvømmelse fra skybrud
  • Oversvømmelse fra grundvand
  • Risiko for kysterosion

For alle fire klimaområder gælder, at man både får oplysninger om den aktuelle situation og indikationer for, hvordan klimaforholdene vil udvikle sig over tid – og dermed et endnu mere solidt grundlag for at træffe beslutning om belåning af en ejendom. For penge- og realkreditinstitutterne er det selvfølgelig vigtigt at sikre pantet, mens god rådgivning og en korrekt vurdering har stor betydning for kunderne, hvad enten det drejer sig om bolighandel, nybyggeri eller låneomlægning.

Et sikkert vurderingsgrundlag

Den rigtige vurdering af en ejendom er afgørende – fx i forbindelse med långivning. Og med Ejendomsdata får du som rådgiver eller vurderingskonsulent en samlet adgang til væsentlige data og dokumenter som f.eks. skatte- og ejendomsoplysninger, handelspriser i lokalområdet og nu altså også klimadata.

”Med Klimadata styrker vi et i forvejen solidt fundament for korrekt ejendomsvurdering – til gavn for både den finansielle sektor og dens kunder, i dette tilfælde boligejerne,” siger Michael Hald Graversen, Director, Head of Business & Product Development i e-nettet og tilføjer: ”Samtidig giver den automatiserede, digitale dataforsyning effektive, smidige arbejdsgange i penge- og realkreditinstitutterne. Det sparer både omkostninger og tid, hvilket gavner ikke bare institutterne, men også kunden, som skal købe, sælge eller belåne fast ejendom.”

Klimadata reducerer risici

Med Klimadata bidrager e-nettet til at øge opmærksomheden på den grønne omstilling og løfte den finansielle sektors muligheder for at inkludere klimaforhold i deres vurderinger af ejendomme – og dermed reducere penge- og realkreditinstitutters risici i forbindelse med boliglån.

Et stærkt samarbejde, der skaber synlige gevinster

Klimadata bygger på et landsdækkende datasæt og er en del af Ejendomsdata, hvor e-nettet i tæt samarbejde med de offentlige myndigheder kontinuerligt sikrer kvaliteten af data, inden vi stiller dem til rådighed for dig som kunde. Det betyder blandt andet, at du ikke skal forholde dig til ændringer i offentlige systemer eller processer – det håndterer e-nettet.

Få adgang til Klimadata

I løbet af 2022 bliver Klimadata integreret i e-nettets standardløsninger – men ønsker du adgang allerede nu, er du velkommen til at kontakte os.