e-nettet vinder Grunddataprisen 2022

e-nettet er kåret som vinder af den nystiftede Grunddatapris, som uddeles af IT-Branchen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.

Grunddataprisen går til en virksomhed, der har vist, at der er et stort potentiale i at anvende grunddata til at skabe vækst og innovation, og e-nettet har vundet for løsningen Ejendomsdata, som giver pengeinstitutter og ejendomsmæglere en samlet adgang til data. Som noget nyt er Ejendomsdata udvidet med klimadata, som stiller vigtig viden til rådighed om klimaets påvirkning af en ejendom og dens omgivelser – både i form af den aktuelle klimamæssige situation og indikationer for, hvordan klimaforholdene vil udvikle sig over tid. Det skaber et solidt fundament for korrekt ejendomsvurdering – til gavn for både den finansielle sektor, ejendomsmægleren og den enkelte borger, som skal købe, sælge eller belåne fast ejendom.

Som begrundelse for valget af e-nettet som vinder blandt et stærkt felt af nominerede udtalte Natasha Friis Saxberg, adm. direktør i IT-Branchen:

”e-nettet formår at udvikle en målrettet løsning med forædling af offentlige data på klima, så resultatet er direkte anvendeligt i sektoren og med potentiale for udbredelse til andre sektorer. Løsningen medfører omfattende besparelser og værdiskabelse i finanssektoren og modellen for offentligt/privat samarbejde har stort potentiale for at kunne inspirere andre sektorer. Projektet er ekstraordinært og skiller sig ud fra de øvrige nominerede i den forstand, at det både skaber forretningsmæssig værdi for en hel sektor og hjælper det øvrige samfund med at håndtere udfordringer på klimaområdet.”

Læs mere om Grunddataprisen her og om Ejendomsdata her.