e-nettet bidrager til sund konkurrence i finanssektoren

I e-nettet bidrager vi til en sund konkurrence mellem bankerne gennem vores løsninger – og gennem vores konkurrenceretlige retningslinjer og compliance program. Klik på videoen og se hvordan.