e-nettet 25 år – Millionbesparelser og høj effektivitet

Når digitalisering gør en forskel: Millionbesparelser og høj effektivitet

Blandt de helt store milepæle i e-nettets 25-årige historie finder vi den digitale tinglysning. Den digitale tinglysning gik i luften i 2009 og er et stærkt eksempel på, hvordan digitalisering kan effektivisere en række tunge, manuelle processer og samtidig spare samfundet for flere hundrede millioner kroner om året.

For at forstå den digitale tinglysnings betydning for effektivisering og de opnåede besparelser i millionklassen skal vi tilbage til tiden før 2009. Dengang var tinglysning nemlig noget, der tog rigtig lang tid og krævede mange medarbejderressourcer, både i den finansielle sektor og i retssystemet. ”Man skulle have fat i det fysiske pantebrev, som man så skulle sende til den aktuelle retskreds og måske endda flere retskredse. Pantebrevet kunne kun behandles af en retskreds ad gangen, og hver retskreds kunne have en sagsbehandlingstid på flere uger,” beretter Charlotte Voss Marker, Afdelingsdirektør i Nykredit.

De lange sagsbehandlingstider udgjorde blandt andet et problem ved de store konverteringsbølger, hvor kurserne var afgørende for, hvor meget kunden sparede ved konverteringen – og tid derfor var en væsentlig faktor. Det havde også konsekvenser for ejerskifter, idet der her var både kurser, renter og garantiprovisioner i spil.

Digital motorvej

Med lanceringen af den digitale tinglysning var det ikke længere nødvendigt at sende fysiske pantebreve frem og tilbage. Det hele kunne nu klares automatisk via den digitale motorvej. Det betød en markant tidsmæssig besparelse, både i den finansielle sektor og i retskredsene – og ikke mindst for kunderne, som nu kunne få udbetalt deres lån langt hurtigere end før og med et væsentligt lavere omkostningsniveau. Det skyldes blandt andet, at man som kunde med hurtig udbetaling af lån kan undgå mellemfinansiering, sikring, osv.

Den digitale tinglysning har altså ikke bare skabt betydelige besparelser i den finansielle sektor og samfundet generelt, men også for den enkelte borger, der handler bolig eller skal have omlagt sit lån.

Et værdifuldt samarbejde

Gennem tæt dialog med Tinglysningsretten sørger e-nettet for kontinuerligt at optimere systemet og sikre, at brugerne får de bedste forudsætninger for effektiv og tidsbesparende sagsbehandling. Her er det gode samarbejde essentielt.

I e-nettet ser vi samarbejde som en af de vigtigste forudsætninger for, at vi gennem 25 år har kunnet være med til at drive digitaliseringen af Danmark. Digital tinglysning er således et stærkt eksempel på, hvordan godt samarbejde mellem offentlige og private aktører samt en visionær tilgang til digitalisering kan skabe værdi i form af effektiviseringer og besparelser i både tid og penge,” siger Jørn Knudsen, CEO i e-nettet.

Tinglysning i dag

I dag behandler Tinglysningsretten cirka 10.000 dokumenter om dagen. Langt de fleste – 85 % – håndteres automatisk og på ganske få sekunder. For pantebreve alene er tallet 93 %. Samlet set betyder det en besparelse på 800 mio. kr. om året – vel at mærke en besparelse, som kommer hele samfundet til gode.