e-nettet 25 år – fra vision til sektorselskab

I 2023 har e-nettet 25 års jubilæum. For at fortælle historien om, hvordan det hele startede, skal vi mere end 25 år tilbage i tiden.

e-nettet bliver etableret i 1998 under navnet Realkreditnettet. Men vi begynder lidt før det. I 1996 bliver der igangsat et projekt drevet af Realkreditrådet, brancheorganisationen for realkreditinstitutter, med det formål at modernisere og samle kommunikationen inden for realkreditsektoren. På dette tidspunkt har realkreditinstitutterne allerede kommunikationssystemer, som de bruger til at sende realkreditoplysninger til ejendomsmæglere. Men teknologien udvikler sig hurtigt, og der er brug for tættere samarbejde.

Det er her visionen om at samle hele realkreditsektoren om en fælles infrastruktur formuleres. Der skal etableres et Realkreditnet, som kan knytte realkreditsektoren sammen og fungere som en platform for dataudveksling i sektoren og offentlige myndigheder. Projektet lægger altså fra land med et stort udsyn og med en tro på, at digitalisering og samarbejde er en vigtig katalysator for at sikre en effektiv låneformidling og et bidrag til, at det danske realkreditsystem også i fremtiden kan være et af verdens bedste og billigste. 

Fra projekt til selskab
Realkreditbranchen rykker sammen og starter projektet i Realkreditrådet. Det viser sig hurtigt, at det er en stor opgave. Realkreditnettet skal bygges fra bunden – både teknologisk og organisatorisk. Branchen lægger derfor mange kræfter i arbejdet, som skaber et stærkt fundament, der viser sig at kunne bære i mange år fremover.

 Det skyldes ikke mindst kloge og fremsynede beslutninger på den teknologiske side. 

Som al finansiel infrastruktur skal der være høj sikkerhed og tilgængelighed og som brancheplatform også en teknologi, alle kan se sig selv i. Realkreditnettet lægger linjen med en ny platform, som viser sig at blive kernen i dataudvekslingen i realkreditsektoren i 25 år.

Det står snart klar for alle aktører, at Realkreditnettet har potentiale som andet og mere end et netværk. Der er brug for en organisation med egen profil og ressourcer – og dermed for at konvertere projektet til en virksomhed med ansvaret for at drive og videreudvikle Realkreditnettet. I 1998 etableres virksomheden Realkreditnettet med Jørn Knudsen som direktør.

Med Realkreditnettet i luften, et velfungerende samarbejde i branchen og en rivende digital udvikling i samfundet bliver det næste naturlige skridt at rette sigtet mod at skabe en fuldkommen digital bolighandel og -finansiering i Danmark.

Realkreditnettet er drivkraften i den vision, og i samarbejde med sektoren bliver aktørerne i bolighandlen forbundet og snitfladerne digitaliseret. Ikke mindst etableringen af den digitale tinglysning er en markant milepæl, som også bringer Danmark helt i front som et af verdens bedst digitaliserede samfund.

Nyt navn
I Realkreditnettet bliver det også nye tider. Med sammensmeltningen af bank og realkredit, som finanssektoren gennemgik i 00-erne, er det naturligt at bankerne også gør sit indtog i ejerskabet af Realkreditnettet. Det betyder blandt andet, at selskabet i 2007 skiftet navn til e-nettet A/S. I årene derefter accelererer den teknologiske udvikling, og sammen med den finansielle sektor udvikler e-nettet en række løsninger, som både forandrer den måde, man arbejder på i penge- og realkreditinstitutterne, og den måde, man er kunde på. Det vil vi fortælle mere om i den kommende tid – så følg med på e-nettet.dk og LinkedIn.