Det er blevet lettere at håndtere lån i fast ejendom

Den 10. juni 2023 gik e-indfrielse i luften – og dermed er det blevet endnu lettere for penge- og realkreditinstitutter at håndtere lån i fast ejendom.

e-indfrielse medfører en automatisering og udvidelse af de eksisterende muligheder for at bestille et indfrielsestilbud og opsige realkreditlån. Løsningen er således med til at sikre et solidt fundament for effektiv kunderådgivning og sikker sagsbehandling, hvilket i sidste ende kommer den enkelte boligejer til gavn.

Alle datacentraler og realkreditinstitutter er med i den nye løsning. Det betyder, at endnu flere sager kan gennemføres digitalt, og dermed øges automatiseringsgevinsten til fordel for både penge- og realkreditinstitutter samt deres kunder.

Om e-indfrielse
Med e-indfrielse kan du som rådgiver nemt undersøge, hvad det vil koste din kunde at indfri et lån, ligesom du kan opsige det – naturligvis på baggrund af kundens samtykke. Det betyder, at du kan fokusere på at rådgive kunden med udgangspunkt i relevante og aktuelle data. e-indfrielse er integreret i det system, du bruger til daglig.