e-nettet 25 år – Ejendomsdata

Med fejringen af e-nettets 25 års jubilæum dykker vi i en række artikler ned i e-nettets rolle i at samle finanssektoren om at drive digitaliseringen af Danmark. Denne gang er vi nået til ejendomsdata.

Et af de områder, som har haft – og stadig har – stor betydning for den finansielle sektor, er ejendomsdata. Her løfter e-nettet opgaven med at berige og stille relevante data til rådighed og på sektorens vegne håndtere samarbejdet med det offentlige.

Fra udskrivning af skat til værdiskabelse

Omkring årtusindskiftet er ejendomsdata primært noget, staten bruger til at vurdere ejendomme med henblik på korrekt beskatning. Og e-nettet (som dengang hed Realkreditnettet) ser et kæmpe potentiale i at udstille offentlige ejendomsdata til ejendomsmæglere samt vurderingskonsulenter i realkreditinstitutterne. Med direkte adgang til ejendomsdata kan ejendomsmæglerne få et solidt fundament for at sætte den rigtige udbudspris på et veldokumenteret grundlag og ikke mindst mulighed for at spare tid på dokumentation og tastearbejde. For realkreditinstitutterne betyder adgangen til ejendomsdata et stærkt grundlag for korrekt ejendomsvurdering og dermed bedre muligheder for god kunderådgivning samt sikring af pant i fast ejendom.

For at kunne udstille ejendomsdata til ejendomsmæglere og den finansielle sektor er et velfungerende samarbejde med det offentlige afgørende – og et stykke pionerarbejde resulterer i, at e-nettet/Realkreditnettet opretter en datafordeler for offentlige data for finanssektoren, længe før det offentlige selv etablerer en formel datafordeler. Et arbejde, som både involverer at påvirke lovgivningen og skabe praktiske løsninger – og som lægger grundstenen til et langvarigt og vellykket samarbejde mellem e-nettet/Realkreditnettet og det offentlige.

Ejendomsdata spiller også i dag en væsentlig rolle i digitaliseringen af Danmark og tjener til effektiv håndtering af alle boligrelaterede opgaver i både handel og finansiering af fast ejendom. Det gavner ikke bare penge- og realkreditinstitutterne og ejendomsmæglerne, men også den enkelte borger, som skal købe, sælge eller belåne fast ejendom.

Om ejendomsdata

Ejendomsdata er en løsning, som giver en samlet adgang til data og dokumenter som BBR-ejermeddelelser, skatteoplysninger, Tingbogsoplysninger, forureningsattest, ejendomskort, energimærkerapport, lokalplaner og klimadata. Ejendomsdata er baseret på offentligt tilgængelige data og ejendomme udbudt på nettet, som e-nettet beriger og renser for afvigelser.