Privatlivspolitik for rekruttering

e-nettet A/S, Antonigade 2, 2. sal, 1106 København K (”vi” eller ”os”) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du indtaster/vedhæfter i din jobansøgning via denne hjemmeside. Derudover er e-nettet dataansvarlig for de personoplysninger, som vi indsamler om dig via LinkedIn, og når vi senere kontakter dig med henblik på en samtale hos e-nettet.

Vi behandler dine oplysninger og ansøgningsmateriale for at kunne besætte den konkrete stilling, eller hvis du sender os en uopfordret ansøgning. Formålet med behandlingen er at vurdere, om dine kvalifikationer matcher en stilling hos os. Beslutningen om at ansætte dig eller om ikke at ansætte dig er derfor udelukkende baseret på dine kvalifikationer.

Behandlingen af dine oplysninger vil ske under iagttagelse af databeskyttelsesreglerne, og e-nettets behandling af dine oplysninger er baseret på vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Det er nødvendigt – og i e-nettets interesse – at gennemgå dine oplysninger (Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, uddannelse og eksamensbevis, ansøgning, CV (interesser, tidligere arbejdsgivere, (referencer) personlige- og professionelle kompetencer, eksamensbevis og eventuelt personligheds- og færdighedstest samt i visse tilfælde straffeattester) for at vurdere, om dine kvalifikationer passer til et job hos os. Derudover kan vi behandle yderligere oplysninger, som du sender til os i din ansøgning, samt oplysninger nævnt under jobsamtale(r). Hvis e-nettet beder dig om at gennemføre test eller ønsker at indhente referencer, vil dette ske på grundlag af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Hvis vi beder om at få forevist din straffeattest, så vil den ikke blive behandlet elektronisk, ligesom vi heller ikke gemmer straffeattesten eller oplysninger, som fremgår heraf.

Typisk modtager vi dine oplysninger direkte fra dig, men vi kan også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. LinkedIn). Vi kan også indhente oplysningerne direkte fra f.eks. LinkedIn, hvis vi ønsker at kontakte dig vedrørende et muligt jobtilbud. Derudover modtager e-nettet i visse tilfælde dine oplysninger fra rekrutteringsbureauer.

Vi behandler dine personoplysninger i vores HR-management og rekrutteringssystem (Mindkey) samt i PeopleTestSystems i forbindelse med personligheds- og færdighedstest. Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til øvrige tredjeparter eller usikre tredjelande, men vi kan dog overlade behandlingen til databehandlere og eksterne leverandører indenfor EU/EØS, som leverer ydelser til os i forbindelse med vores drift. I særlige tilfælde vil vi kunne videregive dine personoplysninger til myndigheder, såfremt dette er påkrævet som følge af et myndighedspålæg.

Dine personoplysninger bliver opbevaret i vores rekrutteringssystem i 6 måneder, og i enkelte tilfælde vil vi anmode dig om en forlængelse af denne periode, hvis din profil er relevant for fremtidige stillinger. Herefter sletter vi dine personoplysninger.

Du har følgende rettigheder:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Tilbagekaldelse af dit samtykke kan ske ved at skrive til .
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en e-mail til .

Hvis du er utilfreds med e-nettets behandling af dine oplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet. Du kan finde mere information herom på www.datatilsynet.dk.

Denne Privatlivspolitik er sidst opdateret den 23. februar 2022.