e-nettet 25 år – RKnet som første løsning

I denne del af historien om e-nettets første 25 år, sætter vi luppen på vores førstefødte produkt-platform, RKnet, der med ny teknologi knytter realkreditsektoren sammen og sikrer effektiv låneformidling. Undervejs skruer vi op for nogle teknologiske termer – særligt om en toolbox, som trafikken i RKnet flyder igennem.

Baggrunden for RKnet

Løsningen er skabt i en tid, hvor det er normalt, at kunderne har lån i flere realkreditinstitutter samtidig. Når man som kunde skal til møde i banken, kan det være en udfordring at få samtlige og rette papirer med sig.

Derfor er der et ønske om at skabe et system til udveksling af informationer mellem realkreditinstitutterne for at gøre det nemmere for både ansatte i penge- og realkreditinstitutter og kunderne.

Unik løsning

e-nettet kommer til verden under navnet Realkreditnettet, som er dannet på skuldrene af løsningen ”Realkreditnettet”, der også går under navnet RKnet – og som er resultatet af det udviklingsprojekt, Realkreditrådet sætter i gang tilbage i 1996.

Fremsynede og kreative personer i realkreditkredse har indset, at der er behov for at etablere et generisk teknologisk rammeværk, som skal tilbyde realkreditsektorens parter mulighed for at kommunikere forretningsmæssige informationer effektivt med hinanden og med ejendomsmæglerne.

Realkreditrådets ambitiøse udbudsmateriale dikterer dels en stor mængde egenskaber (funktionelle og teknologiske) som rammeværket skal opfylde, og dels den første konkrete anvendelse af rammeværket: Udveksling af restgældsforespørgsler og -svar samt deling af kurser, priser og satser.

På dette tidspunkt findes der ingen andre eksempler på den form for integration mellem systemer i sådan et aftalekompleks og mellem så mange forskellige parter, som RKnet ender med at blive. Derfor er det en unik løsningen, da den lanceres.

Toolboxe

Al trafik i RKnet flyder mellem ”toolboxe”, som er aktive ”agenter”, gennem hvilke de deltagende parters forretningsapplikationer kommer ind i RKnettet.

Parterne er tilknyttet en specifik toolbox. Trafikken fra én part til en anden flyder igennem RKnettet fra toolbox til toolbox. Fra det øjeblik trafikken kommer ind i RKnettet via én toolbox, til den forlader RKnettet via en anden toolbox, er der en høj grad af robusthed og sikkerhed.

Robustheden opnås ved at distribuere toolboxe helt ud tæt på de systemer, hvor parternes forretningsapplikationer er. Der er i realiteten tale om et koncept, som man nu ville kalde en distribueret messagebroker, eller endnu senere en enterprise servicebus. Og vi bygger den selv.

Leveringssikkerheden fra toolbox til toolbox opnås ved, at toolboxene kommunikerer med hinanden via IBM MQ, som har en overbevisende track record, især inden for finanssektoren, og som klikker direkte ind i IBMs Unit of Work framework.

Det er samtidig transparent for de deltagende forretningsapplikationer, hvordan den indre struktur af RKnet fungerer.

Toolboxene udstiller al den funktionalitet, som deltagerne kan benytte, via et dedikeret API, som ovenikøbet findes i to varianter; ét til brug for mainframe-applikationer, og ét til brug for applikationer på øvrige platforme.

Når en part ønsker at kommunikere med en anden part, skal man kun angive partens partID. RKnet sørger derefter for at route informationerne frem gennem infrastrukturen.

Toolboxen er udviklet til at kunne eksekvere i de meget forskellige typer it-miljøer, som er udbredt blandt de nuværende deltagere.

Sikker løsning

RKnet har en høj grad af sikkerhed både i form af sikring af integritet af de informationer, som udveksles mellem parterne og i form af sikring af fortrolighed.

Sikkerhedsløsninger af den karakter kan man ikke bare købe ”ude i byen”. Projektet udvikler derfor selv det, som formentlig er en af Danmarks første realiserede Certificate Authorities, som kan udstede certifikater.

Det sker i form af ”Sikkerhedsserveren”, som er en del af fundamentet i RKnet’s sikkerhed.

Nye tider

Undervejs kommer nye teknologier til, og der introduceres en række ændringer i projektets leverancer fra start samt i selve løsningen gennem tiden.

Internettet buldrer frem i 1990’erne, og det giver andre forventninger til, hvilken infrastruktur der skal anvendes for at kommunikere med RKnet. Derfor udvikler man en Toolbox Internet Server, som ejendomsmæglerne bruger. I stedet for at have en egen toolbox ”tæt på”, kan de i stedet benytte en toolbox via internettet.

I mere end 20 år kører RKnet-platformen og toolboxen pålideligt og sikkert som en af grundpillerne i e-nettets produktportefølje.

I 2022 bliver RKnet udfaset og erstattet af e-lånedata, der kører på en ny og moderne teknologisk platform, og som indeholder både en væsentlig teknisk opgradering til moderne teknologi samt en grundig revision af det data, der udveksles mellem de professionelle aktører.