Redegørelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet overvåger og foretager løbende kontrolbesøg i danske finansielle virksomheder for at sikre, at gældende regler overholdes.

Efter hver inspektion udarbejder Finanstilsynet en kort redegørelse, der skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside.

Finanstilsynet har gennemført en IT-inspektion i e-nettet i efteråret 2021. Inspektionen blev gennemført som led i det løbende tilsyn med e-nettet som fælles datacentral.

Her kan du se den redegørelse, e-nettet har modtaget fra Finanstilsynet.

Læs redegørelsen her