Priser

Priser for advokater

Du kan som advokat vælge mellem to prismodeller: e-dokumentation (abonnement) eller transaktion (afregning efter forbrug). Priserne gælder pr. forretningssted eller butik.

Som medlem af Danske Boligadvokater eller Danske Advokater har du gratis adgang til e-bolighandel til og med
den 31. december 2018. Bemærk at e-værdi og services ikke er gratis.

e-dokumentation (abonnement)

Abonnementer Priser
Månedligt abonnement 270,61
Giver ubegrænset adgang til:
  • e-bolighandel
  • Ejendomsdata
  • Ejendomskort
  • Ejendomspriser
Øvrige produkter Priser
e-værdi pr. ejendom 44,78

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Transaktion (afregning efter forbrug)

Produkter Priser
e-bolighandel
  • Pr. indgået købsaftale
40,00

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Support

Services Priser
Faktureringsgebyr 67,00
Kopi af sikkerhedskode * 229,67

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.

Koder og adgang
Du kan bestille ny opstartskode via selvbetjening under ‘Support’ på www.e-nettet.dk. Dette er selvfølgelig gratis.

* Den 6-cifrede sikkerhedskode fremgår af dine fakturaer. Skulle du få brug for en kopi af din sikkerhedskode, sker dette ved henvendelse til e-nettet på tlf. +45 33 73 04 44 eller mail@e-nettet.dk.

Prislistens gyldighed
Priserne reguleres årligt den 1. april med udgangspunkt i den almindelige prisudvikling.

Fakturering
e-nettet a/s' ydelser faktureres månedsvis bagud. Det månedlige abonnement betales dog forud. Fakturerede ydelser betales senest 30 dage efter faktureringsdato. Tilmelder du dig Betalingsservice, kan du spare faktureringsgebyret.

Download PDF