Nem og sikker beregning af udbetalinger og indekstillæg

Pensionsudbetalingssystemet

Med Pensionsudbetalingssystemet kan pengeinstitutter håndtere ratepensioner og indekskontrakter under udbetaling digitalt. Det vil sige beregning af udbetalinger og indekstillæg, beregning og indberetning af skat samt dannelse af udbetalingsfiler og kundebreve.

Fordele

  • Indberetning af skat
  • Beregning af skat (inkl. skattekort og indberetning til e-indkomst)
  • Beregning af nettoudbetaling
  • Grundlag for pengeinstitutternes skatteafregning
  • Indberetning til Pensionsinfo
  • Dannelse af udbetalingsfiler
  • Dannelse af kundebreve

Kontaktperson

Betina B. Bonnichsen

Manager, Head of Sector Partnerships 51 56 99 25