Én fælles løsning til tinglysning på tværs af finanssektoren og Tinglysningsretten

Digital tinglysning

e-nettet har udviklet den fælles løsning til tinglysning og tinglysningsprocesser, som alle  penge- og realkreditinstitutter bruger – både til at udveksle informationer med hinanden og med Tinglysningsretten. Løsningen gør, at institutterne lettere kan kommunikere med hinanden og sikrer dermed både bedre kvalitet i sagsbehandlingen og mere tid til kunderådgivning.

Fordele

  • Én fælles løsning på tværs af finanssektoren og Tinglysningsretten
  • Kvalitet og effektivitet i sagsbehandling
  • Mere tid til kunderådgivning

Hvad er digital tinglysning?

Digital tinglysning er finanssektorens fælles løsning til tinglysning og tinglysningsprocesser.

Alle penge- og realkreditinstitutter bruger løsningen i forbindelse med sikring og håndtering af pantebreve. Og samtidig bruges den til at hente oplysninger om ejendomme – om ejerforhold, hæftelser og servitutter.

Digital tinglysning sikrer, at tinglysningsprocesser bliver gennemført ensartet og effektivt både på tværs af den finansielle sektor og imellem sektoren og Tinglysningsretten.

Indhold i løsningen

  • Rykning
  • Koordineret tinglysning – når interessenter skal underrettes om en anmeldelse
  • Dokumentudveksling mellem institutter
  • Hent tingbog
  • Gennemstilling – når et pantebrev skal tinglyses

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74