Nyt i pensionsudbetalingssystemet – rollestyring, skatteoplysninger og ændring i breve

I november kommer en opdatering af pensionsudbetalingssystemet (PUS) som udover fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer byder på nye muligheder i systemet.

Nye brugerroller
I dag findes én brugerrolle i PUS, som har adgang til alle funktioner – og pengeinstitutterne har længe ønsket at kunne tilføje flere roller. Derfor indeholder den nye release en opdatering af rollestyringen med blandt andet en ”read only”-profil. Det betyder, at man som f.eks. rådgiver ikke kan komme til at foretage ændringer ved en fejl.

Flere oplysninger om slutkundens skatteforhold
Hidtil har PUS automatisk anvendt slutkundens B-kort, men nu bliver det i forbindelse med flytning af pensionsordninger mellem pengeinstitutter muligt at få oplyst, om der skal anvendes A- eller B-kort – og om en slutkunde er skattefritaget.

Ændring i breve til slutkunder
Breve til slutkunderne med oplysning om nytårssaldo ændres. Fremover vil det tydeligt fremgå, at nytårssaldoen er udtryk for en foreløbig opgørelse.

Om PUS
Pensionsudbetalingssystemet er et system til håndtering af alt fra indberetning til Skatteforvaltningen og Pensionsinfo over beregning af udbetalinger og skat til dannelse af kundebreve og udbetalingsfiler.

PUS benyttes af pengeinstitutter til håndtering af ratepensioner, aldersopsparing og indekskontrakter under udbetaling. BEC har udviklet PUS i samarbejde med sektoren og varetager driften af systemet, mens e-nettet har forvaltningsansvaret.