Ny sikkerhedshåndbog for clearingsområdet

Hver dag passerer cirka 200 mia. kr. gennem det danske clearingsystem – og en sikker og effektiv drift af denne finansielle infrastruktur er afgørende for at opretholde og fremme finansiel stabilitet. Med det udgangspunkt vedtog Finans Danmark i 2019 en cybersikkerhedsstrategi for clearingerne, som har til formål at sikre en effektiv og tidssvarende informations- og cybersikkerhed på tværs af hele den finansielle sektor.

På den baggrund har e-nettet arbejdet med at konkretisere internationale krav og forventninger til cybersikkerhed og sat dem i kontekst af det danske clearingsomåde. Således er der dokumenteret 61 specifikke krav i sikkerhedshåndbogen, som dermed spiller en central rolle i opfyldningen af cybersikkerhedsstrategien.

Det overordnede mål med sikkerhedshåndbogen er at sikre, at alle aktører som minimum har implementeret sikkerhedsstandarder og -kontroller svarende til det niveau, der er angivet i cybersikkerhedsstrategien for clearingsområdet; altså at alle aktører har tilstrækkelige procedurer, systemopsætning og styring for at leve op til kravene.

Den nye sikkerhedshåndbog er trådt i kraft den 2. september, og pengeinstitutterne skal leve op til kravene senest ved udgangen af 2021. Her foretages den første årlige validering af, hvorvidt kravene efterleves – dels ved selv-auditering i de enkelte pengeinstitutter og datacentraler, dels af e-nettet.