Ny sikkerhedshåndbog for clearingsområdet

22.09.20

Hver dag passerer cirka 200 mia. kr. gennem det danske clearingsystem – og en sikker og effektiv drift af denne finansielle infrastruktur er afgørende for at opretholde og fremme finansiel stabilitet. Med det udgangspunkt vedtog Finans Danmark i 2019 en cybersikkerhedsstrategi for clearingerne, som har til formål at sikre en effektiv og tidssvarende informations- og cybersikkerhed på tværs af hele den finansielle sektor.

På den baggrund har e-nettet arbejdet med at konkretisere internationale krav og forventninger til cybersikkerhed og sat dem i kontekst af det danske clearingsomåde. Således er der dokumenteret 61 specifikke krav i sikkerhedshåndbogen, som dermed spiller en central rolle i opfyldningen af cybersikkerhedsstrategien.

Det overordnede mål med sikkerhedshåndbogen er at sikre, at alle aktører som minimum har implementeret sikkerhedsstandarder og -kontroller svarende til det niveau, der er angivet i cybersikkerhedsstrategien for clearingsområdet; altså at alle aktører har tilstrækkelige procedurer, systemopsætning og styring for at leve op til kravene.

Den nye sikkerhedshåndbog er trådt i kraft den 2. september, og pengeinstitutterne skal leve op til kravene senest ved udgangen af 2021. Her foretages den første årlige validering af, hvorvidt kravene efterleves – dels ved selv-auditering i de enkelte pengeinstitutter og datacentraler, dels af e-nettet.

Aktuelt hos e-nettet

Ny sikkerhedshåndbog for clearingsområdet

Hver dag passerer cirka 200 mia. kr. gennem det danske clearingsystem – og en sikker og effektiv drift af denne finansielle infrastruktur er afgørende for…

Læs mere

Copenhagen Fintech Week sætter fokus på en bæredygtig fremtid

Den 15. september lyder startskuddet til Copenhagen Fintech Week 2020, som e-nettet sammen med en række andre virksomheder er sponsor for.

Læs mere

NemID nøgleapp runder 2,5 mio. unikke brugere

Mere end 2,5 mio. danskere bruger nu NemID nøgleapp, som vi i e-nettet har udviklet på vegne af Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere