e-nettet afslutter forløb i Finanstilsynets Fintech Lab

20.06.19

e-nettet har deltaget i Finanstilsynets Fintech Lab. Her var omdrejningspunktet, hvordan Finanstilsynet skal vurdere og behandle ansøgninger om modeller baseret på Machine Learning, som er et underområde af kunstig intelligens (AI).

Finanssektoren er underlagt omfattende regulering og tilsyn, og det er afgørende for pengeinstitutterne, at Finanstilsynet kan føre tilsyn med virksomheden. Hvis et pengeinstitut ønsker at ibrugtage ny teknologi såsom Machine Learning, er det altså en vigtig forudsætning, at ændringen kan formidles til Finanstilsynet.

Gennem det seks måneder lange forløb har e-nettet sammen med Finanstilsynet arbejdet med vores nye udgave af e-værdi, som er et af markedets mest præcise redskaber til vurdering af aktuel værdi af fast ejendom. Den nye udgave af e-værdi er baseret på Machine Learning, hvilket har givet synlige forbedringer.

Med e-nettets deltagelse i Fintech Lab ønskede Finanstilsynet at udbygge sin forståelse af Machine Learning-teknologien for dermed at opbygge kompetencerne til, at de i fremtiden regulatorisk kan tage stilling til teknologiens anvendelse på et oplyst og betryggende grundlag.

En god ramme for modning af ny teknologi

“Vi har i e-nettet været glade for processen i Fintech Lab, hvor vi har oplevet en stor imødekommenhed og nysgerrighed fra Finanstilsynet. Fintech Lab har været en god ramme for modningen af en ny teknologi såsom Machine Learning”, fortæller udviklingschef i e-nettet Michael Hald Graversen.

Testforløbet i Fintech Lab har bestået af ti møder mellem Finanstilsynet og e-nettet. Gennem møderækken har man identificeret, hvilke parametre der skal belyses ved fremtidige modeller baseret på Machine Learning, for at Finanstilsynet kan behandle modellerne, og de kan blive taget i brug i finanssektoren.

Videndeling og guidelines

Som kulmination på Fintech Lab-forløbet inviterede e-nettet den 10. maj interessenter fra finanssektoren til et seminar. Formålet var at viderebringe vores erfaringer fra forløbet og give deltagerne konkret viden om, hvordan man kan opbygge en ansøgning til Finanstilsynet inden for Machine Learning.

“Gennem forløbet er vi blevet inspireret til, hvordan man kan dokumentere de resultater, som kunstig intelligens leverer. Dermed har vi nu banet vejen for, at pengeinstitutterne kan henvende sig til Finanstilsynet med modeller baseret på kunstig intelligens for at kunne tage dem i anvendelse”, siger Michael Hald Graversen.

På baggrund af forløbet i Fintech Lab har e-nettet udgivet vejledningen Tilsynsførelse af modeller baseret på Machine Learning, som du finder her.

Finanstilsynet har udgivet God praksis ved brug af superviseret machine learning, som kan læses her.

Aktuelt hos e-nettet

e-nettet deltager i Copenhagen Fintechs challengeforløb

e-nettet deltager i foråret 2020 i Copenhagen Fintechs challengeforløb, hvor målet er at source løsningsidéer fra nationale og globale fintech startups for dermed at danne…

Læs mere

Mød e-nettet på Karrieredagene

Fredag den 6. marts 2020 løber Karrieredagene af stablen i Forum København.  Kig forbi e-nettets stand, hvor vores medarbejdere står klar til en snak om,…

Læs mere

e-nettet er founding member hos PropTech Denmark

e-nettet er nyt founding member hos PropTech Denmark, hvis mål er at skabe et forum for diskussion og vidensdeling om, hvad ny teknologi vil betyde…

Læs mere