e-nettet afslutter forløb i Finanstilsynets Fintech Lab

20.06.19

e-nettet har deltaget i Finanstilsynets Fintech Lab. Her var omdrejningspunktet, hvordan Finanstilsynet skal vurdere og behandle ansøgninger om modeller baseret på Machine Learning, som er et underområde af kunstig intelligens (AI).

Finanssektoren er underlagt omfattende regulering og tilsyn, og det er afgørende for pengeinstitutterne, at Finanstilsynet kan føre tilsyn med virksomheden. Hvis et pengeinstitut ønsker at ibrugtage ny teknologi såsom Machine Learning, er det altså en vigtig forudsætning, at ændringen kan formidles til Finanstilsynet.

Gennem det seks måneder lange forløb har e-nettet sammen med Finanstilsynet arbejdet med vores nye udgave af e-værdi, som er et af markedets mest præcise redskaber til vurdering af aktuel værdi af fast ejendom. Den nye udgave af e-værdi er baseret på Machine Learning, hvilket har givet synlige forbedringer.

Med e-nettets deltagelse i Fintech Lab ønskede Finanstilsynet at udbygge sin forståelse af Machine Learning-teknologien for dermed at opbygge kompetencerne til, at de i fremtiden regulatorisk kan tage stilling til teknologiens anvendelse på et oplyst og betryggende grundlag.

En god ramme for modning af ny teknologi

“Vi har i e-nettet været glade for processen i Fintech Lab, hvor vi har oplevet en stor imødekommenhed og nysgerrighed fra Finanstilsynet. Fintech Lab har været en god ramme for modningen af en ny teknologi såsom Machine Learning”, fortæller udviklingschef i e-nettet Michael Hald Graversen.

Testforløbet i Fintech Lab har bestået af ti møder mellem Finanstilsynet og e-nettet. Gennem møderækken har man identificeret, hvilke parametre der skal belyses ved fremtidige modeller baseret på Machine Learning, for at Finanstilsynet kan behandle modellerne, og de kan blive taget i brug i finanssektoren.

Videndeling og guidelines

Som kulmination på Fintech Lab-forløbet inviterede e-nettet den 10. maj interessenter fra finanssektoren til et seminar. Formålet var at viderebringe vores erfaringer fra forløbet og give deltagerne konkret viden om, hvordan man kan opbygge en ansøgning til Finanstilsynet inden for Machine Learning.

“Gennem forløbet er vi blevet inspireret til, hvordan man kan dokumentere de resultater, som kunstig intelligens leverer. Dermed har vi nu banet vejen for, at pengeinstitutterne kan henvende sig til Finanstilsynet med modeller baseret på kunstig intelligens for at kunne tage dem i anvendelse”, siger Michael Hald Graversen.

På baggrund af forløbet i Fintech Lab har e-nettet udgivet vejledningen Tilsynsførelse af modeller baseret på Machine Learning, som du finder her.

Finanstilsynet har udgivet God praksis ved brug af superviseret machine learning, som kan læses her.

Aktuelt hos e-nettet

Bedste idé til ESG-screening af virksomheder kåret

Den svenske startup Normative løb med sejren og en check på 50.000 kroner i et challengeforløb om bedste idé til måling af virksomheders bæredygtighedsprofil. Det…

Læs mere

Bedre digitalt kreditvurderingsgrundlag

e-nettet står bag e-engagement - en fælles digital løsning, der gør det lettere og hurtigere at skifte bank; både for de involverede pengeinstitutter og den…

Læs mere

Opdatering af e-engagement – digitale engagementsoverførsler mellem pengeinstitutter er blevet endnu lettere

e-nettet står bag e-engagement - en fælles digital løsning, der gør det lettere og hurtigere at skifte bank; både for de involverede pengeinstitutter og den…

Læs mere