Digitalt samtykke

e-nettet har udviklet e-samtykke – en brugervenlig løsning, der giver jeres kunder mulighed for at afgive digitale samtykker, som kan anvendes i jeres digitale processer. Derigennem bidrager e-samtykke til optimering og automatisering af jeres forretningsprocesser.

Med løsningen kan kunden – med sit NemID ved hånden – læse og godkende et samtykke. Samtidig har kunden mulighed for at trække samtykket tilbage, så kunden hele tiden har kontrol over det afgivne samtykke. Løsningen understøtter kravene i Persondataforordningen om, at et samtykke skal være frivilligt, specifikt, informeret, utvetydigt og muligt at tilbagetrække.

Ofte skal kunden afgive samtykke til flere forskellige parter, hvilket gør det vanskeligt for kunden at bevare et overblik over afgivne samtykker. Dét gør e-samtykke op med, da løsningen forenkler arbejdet med at indhente samtykke og sikrer, at kunden altid har overblik over alle sine samtykker ét sted, uanset hvilken part samtykket er afgivet til.

Optimering af jeres processer

e-samtykke kan integreres i jeres digitale flow, så det for kunden opleves som en integreret del af jeres univers. Og løsningen kan tilpasses, så samtykket både indeholder relevant kundevendt tekst og det nødvendige bagvedliggende data, der skal transporteres mellem processerne.

e-lånedata, der sikrer udveksling af realkreditlånedata på tværs i finans- og ejendomsmæglersektoren, kommer til at gøre brug af løsningen fra første kvartal 2022. Derved sikres de professionelle aktører en høj grad af automatisering på de tusinder af realkreditdataforespørgsler, der dagligt flyder på tværs i sektoren.

Løsningen giver også mulighed for at interagere med samarbejdende virksomheder og offentlige instanser ved brug af såkaldte indeståelsessamtykker, hvor den ene part indestår overfor den anden part at samtykket er korrekt indhentet hos kunden.

Løsning med stort potentiale

e-samtykke har potentiale til at blive en fælles samtykkeløsning på tværs af private virksomheder såvel som offentlige myndigheder. Løsningen kan f.eks. bruges til både markedsføringssamtykker, koncernsamtykker, henvisningssamtykker og til udveksling af data.

Løsningen er udarbejdet med almindelige CPR-kunder som målgruppe. Vi arbejder i øjeblikket på at særlige CPR-kundegrupper (dødsboer, værgeformål og fuldmagtssituationer) også kan anvende e-samtykke.

Vil du høre mere om e-samtykke eller er interesseret i at vide, hvordan løsningen kan understøtte jeres forretningsmæssige behov, er du velkommen til at kontakte e-nettet.