Historien om e-nettet

I e-nettet skaber vi en mere simpel verden gennem digitalisering. Det handler ikke bare om at digitalisere informationer, men også at sætte strøm til processer. Udbyttet er større sikkerhed, færre manuelle opgaver og hurtigere ekspeditionstid. 

e-nettet har siden virksomhedens start i 1998 arbejdet med at udvikle og vedligeholde en moderne infrastruktur med et bredt informations- og serviceudbud til finanssektoren og boligmarkedets aktører. Dermed er e-nettet blevet finanssektorens integrationspunkt i kommunikationen med den offentlige sektor og et fælles kompetencecenter på ejendomsdataområdet. 

e-nettet er nu finanssektorens projekt- og forvaltningsselskab. Det betyder bl.a., at e-nettet fremover vil være ansvarlig for større infrastrukturprojekter i finanssektoren, og vi er nu i færd med at overtage forvaltningsansvaret for finanssektorens fælles it-systemer til bl.a. clearing og pensionsudbetalinger. 

Blandt e-nettets projekter og produkter kan bl.a. nævnes: 

  • e-bolighandel - binder alle professionelle aktører i en ejendomshandel sammen og deler handlens dokumenter digitalt
  • e-engagement - gennemfører engagementsoverførsler mellem pengeinstitutter digitalt og dækker både samtykke, udveksling af informationer og dialog om processen
  • Digital tinglysning - digital tinglysning, koordineret aflysning og rykning, direkte fra pengeinstituttets eget system
  • eSKATdata – digital årsopgørelse og lønoplysninger direkte fra SKAT med kundens samtykke via NemID 

e-nettet er ejet af de danske realkredit- og pengeinstitutter.

English version