Data til rådgivning om finansiering af ejendom

Restgæld, kurser, priser & satser

Hvad koster det at optage et nyt lån? Og hvad koster det at indfri et eksisterende?

Restgæld, kurser, priser og satser tilbyder alle relevante oplysninger til brug for rådgivning om ejendomsfinansiering – direkte ind i ejendomsmæglerens eller pengeinstituttets eget system.

Resultatet er effektiv og sikker sagsbehandling – og mere tid til kunderådgivning.

  • Oplysninger til rådgivning om boligfinansiering samlet i én pakke
  • Integreret løsning
  • Effektiv og sikker dataindsamling
  • Mere tid til kunderådgivning

Hvad er restgæld, kurser, priser & satser?

Restgæld, kurser, priser og satser er en løsning, der gør det nemt at finde ud af, hvad det koster at optage et nyt lån, og hvad det koster at indfri et eksisterende lån.

Det er en integreret løsning, som gør, at ejendomsmæglere og pengeinstitutter automatisk kan hente data ind i deres egne systemer, som de skal bruge til at rådgive kunder om ejendomsfinansiering.

Det gør sagsbehandlingen mere effektiv og sikker – og giver mere tid til rådgivning.

Restgæld, kurser, priser og satser dækker over en række forskellige data som obligationskurser fra Københavns Fondsbørs, omregningskurstabeller fra Realkreditrådet og realkreditinstitutternes tilbudskurser, priser og satser.

Flere end 100 forskellige oplysninger

Der ligger mange forskellige oplysninger til grund for beregninger om ejendomsfinansiering.

Det er blandt andet oplysninger om, hvad der skyldes på et eksisterende lån, og om kurser, priser og satser, der har betydning for, hvad det koster at indfri eller omlægge lånet.

På samme måde ligger data om kurser og satser til grund for beregning af optagelse af nye lån. Og fordi mægleren eller rådgiveren får oplysningerne ind i sit eget system, kan vedkommende simulere forskellige scenarier for kunden, der fx vil købe bolig, overtage et lån eller skifte institut.

Oplysningerne bliver brugt til beregninger af alt fra salgsopstillinger til tinglysningsafgift og provenu.

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74