Et professionelt værktøj til vurdering af ejerboliger

Ejendomspriser
Følg med i dit markedsområde, og sæt den rigtige pris – hver gang

Med Ejendomspriser fra e-nettet kan du hver dag holde dig opdateret med dit markedsområde. Du kan være sikker på at du er bedre informeret om huspriserne end din kunde, hvor han eller hun så end har sine oplysninger fra.

Ejendomspriser henvender sig til alle mæglere, som ønsker at give kunden et professionelt indtryk allerede ved første møde. Din værdiansættelse baseres på et veldokumenteret grundlag.

Fordele

  • Professionel dokumentation af boligpriser
  • Værdiansættelse på et veldokumenteret grundlag
  • Data renset for afvigelser som fx familiehandler
  • Udbudspriser og handelspriser med femten års historik
  • Brugervenlig søgning og visning på kort
  • Søgning på både område, egenskaber og salgsstatus
  • Direkte adgang til alle offentlige data og relevant viden om referenceejendommene

“Prisforskellen inden for ganske kort afstand kan være enorm, så hvis man ikke er 100% hjemme i området, kan man komme på tynd is”

Michael Hammerbak, home

Hvad er Ejendomspriser?

Ejendomspriser er et professionelt værktøj udviklet til ejendomsmæglere. Det professionelle prisværktøj på markedet som giver ejendomsmæglerne adgang til handelspriser hentet i de offentlige registre – og ikke kun til de udbudte priser.

Resultaterne er endda renset for handler, der ikke sker til markedspriser, og derfor giver et misvisende billede. En søgning i Ejendomspriser er derfor meget pålidelig og kan bruges som professionel viden i dialog din kunde.

Ejendomspriser skiller sig også ud på andre punkter: Et af dem er den høje grad af brugervenlighed, der bl.a. giver dig mulighed for at søge og få vist resultaterne på et kort. Der er mange forskellige søgemuligheder: Du kan fx søge efter område på radius, vejnavn eller postnummer. Du kan også søge på parametre som fx ejendomstype, tidshorisont, størrelse, handelspris, eller på aktuel salgsstatus.

Endelig kan du med op til 15 års historik bruge Ejendomspriser til at dokumentere en værdiansættelse, hvis der skulle opstå en strid, efter at handlen er afsluttet.

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74