Spar tid

lad e-nettets statistiske værktøjer hjælpe dig med værdiansættelsen

e-værdi - en naturlig del af processen ved værdiansættelse af ejerboliger

e-værdi leverer anslåede og automatisk beregnede ejendomsværdier som kan bruges til solvensopgørelser, finansiering eller ved køb og salg af privatboliger.

Brug tid på det, der giver værdi for din virksomhed, og lad e-nettets statistiske værktøjer klare værdiansættelserne.

e-værdi er ideel som støtteværktøj i forbindelse med vurdering af en ejendom både ved belåning, salg.

Som boligrådgiver får du mulighed for at screene kundens ejendom inden første møde

Fordele

  • Du sparer tid ved at benytte den statistiske værdi, og kan bruge den på kunden i stedet.
  • Brug den/dem i din vurderingsforberedelse – skab overblik og udsøg de rigtige referenceejendomme.
  • Kan bidrage til automatisering af pengeinstitutternes forretningsprocesser.
  • Med sin høje træfsikkerhed kan den/de underbygger dine værdiansættelser.

Vurdering af e-værdi's træfsikkerhed

Som ekstra kvalitetskontrol har Vestjysk Bank nedsat en test-gruppe til vurdering af e-værdi’s træfsikkerhed. Testgruppens resultater kunne ikke påvise, at de fysiske vurderinger foretaget af vurderingsansvarlige var mere præcise end de modelberegnede e-værdier.

“Ja - i nogle tilfælde lå e-værdi faktisk tættere på handelsprisen, end den pris den vurderingsansvarlige forudsagde”

Boligkonsulent Carsten Lauridsen, Vestjysk Bank

Hvad er e-værdi?

Vurderingsunderstøttende værktøj

e-værdi er et modelværktøj til automatisk beregning af en aktuel ejendomsværdi. Værktøjet har dokumentation for sin høje kvalitet og derfor værdifuld for aktører som arbejder med ejendomsvurdering i den finansielle sektor og mæglerbranchen.

Data af høj kvalitet

Modellens træfsikkerhed er baseret på forædlede data af høj kvalitet. Kun handler som med sikkerhed er handlet på frie markedsvilkår indgår beregningerne. Data omfatter bl.a. udbuds- og nedslagspriser samt herlighedsfaktorer som eksempelvis ejendommens størrelse, alder og beliggenhed i forhold til f.eks. motorvej eller sø, der i forskellig retning påvirker værdien.

Machine learning

e-værdi er et produkt i løbende udvikling. I marts 2018 lancerede e-nettet en ny version baseret på machine learning, som har vist synlige forbedringer i en øget performance.

Sparer tid

Med e-værdi kan du som vurderingsansvarlig effektivisere arbejdsprocessen hjemme fra skrivebordet frem for at køre ud og besigtige ejendomme og lokalområdet. Det sparer tid som i stedet kan bruges til bedre rådgivning af kunderne.

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74