Én fælles løsning til tinglysning og opslag i Tingbogen

Digital tinglysning

Digital tinglysning sikrer, at tinglysningsprocesser gennemføres ensartet og effektivt. Ejendomsmæglere har direkte adgang til opslag i Tingbogen om ejerforhold, hæftelser og servitutter – og via e-berigtigelse er det muligt at tinglyse skøder.

For penge- og realkreditinstitutter er det let og enkelt at håndtere tinglysningssager med hinanden og Tinglysningsretten, blandt andet i forbindelse med sikring og håndtering af pantebreve.

For alle parter betyder det bedre kvalitet i sagsbehandlingen og mere tid til kunderådgivning.

Fordele

  • Én fælles løsning på tværs af finanssektoren, ejendomsmæglere og Tinglysningsretten
  • Kvalitet og effektivitet i sagsbehandling
  • Mere tid til kunderådgivning

Hvad er digital tinglysning?

e-nettet har udviklet den fælles løsning til tinglysning og tinglysningsprocesser, som alle realkredit- og pengeinstitutter bruger; både til at udveksle informationer med hinanden og med tinglysningsretten.

For ejendomsmæglere udstilles en service, som giver direkte adgang til opslag i Tingbogen om ejerforhold, hæftelser og servitutter – og via e-berigtigelse er det muligt at tinglyse skøder.

Digital tinglysning sikrer, at tinglysningsprocesser bliver gennemført ensartet og effektivt både på tværs af den finansielle sektor og imellem sektoren og Tinglysningsretten.

Indhold i løsningen

  • Opslag i Tingbogen om ejerforhold, hæftelser og servitutter
  • Tinglysning af skøder via e-berigtigelse
  • Dokumentudveksling mellem institutter
  • Gennemstilling – når et pantebrev skal tinglyses

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74