Én fælles løsning til tinglysning på tværs af finanssektoren og Tinglysningsretten

Digital tinglysning

e-nettet har udviklet den fælles løsning til tinglysning og tinglysningsprocesser, som alle realkredit- og pengeinstitutter bruger – både til at udveksle informationer med hinanden og med Tinglysningsretten. Løsningen gør, at institutterne lettere kan kommunikere med hinanden og sikrer dermed både bedre kvalitet i sagsbehandlingen og mere tid til kunderådgivning.

Fordele

  • Én fælles løsning på tværs af finanssektoren og Tinglysningsretten
  • Kvalitet og effektivitet i sagsbehandling
  • Mere tid til kunderådgivning

Hvad er digital tinglysning?

Digital tinglysning er finanssektorens fælles løsning til tinglysning og tinglysningsprocesser.

Alle realkredit- og pengeinstitutter bruger løsningen i forbindelse med sikring og håndtering af pantebreve. Og samtidig bruges den til at hente oplysninger om ejendomme – om ejerforhold, hæftelser og servitutter.

Digital tinglysning sikrer, at tinglysningsprocesser bliver gennemført ensartet og effektivt både på tværs af den finansielle sektor og imellem sektoren og Tinglysningsretten.

Indhold i løsningen

  • Rykning
  • Koordineret aflysning – når et lån er indfriet og skal aflyses af tingbogen
  • Dokumentudveksling mellem institutter
  • Hent tingbog
  • Gennemstilling – når et pantebrev skal tinglyses

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate Solutions 29 99 07 74