Adgang til alle oplysninger på ejendommen

I e-nettet arbejder vi til stadighed på at digitalisere ejendomsinformationer og ejendomshandelsprocesser, og dermed gøre ejendomshandel lettere, sikrere og ikke mindst mere effektiv. Vi har derfor lanceret e-bolighandel, som med digitalisering af bolighandel i Danmark netop skal lette og effektivisere processerne.
For at sikre og ikke mindst øge mulighederne for at høste gevinster af digitaliseringen, søger vi hele tiden efter nye muligheder for at føde data og informationer direkte ind i systemerne.
Alle relevante informationer om den udbudte ejendom stilles til rådighed i e-bolighandel, så alle har adgang til samme opdaterede information, samtidig.
Som en integreret del af e-bolighandel gennemføres garantiprocessen digitalt – købers pengeinstitut kan altså via systemet stille garanti for restkøbesum.

Deltagelse i e-bolighandel er gratis for medlemmer af Danske Boligadvokater og Danske Advokater til og med den 31. december 2018.

Fordele

  • Lettere og hurtigere adgang til informationer
  • Ingen ventetid på tilvejebringelse af dokumenter
  • Altid opdateret information
  • Overblik over igangværende sager
  • Advisering om nyt i en sag
  • Mulighed for at melde forbehold i systemet

Egenskaber

  • Fælles digital udveksling af oplysninger
  • Adgang via webportal
  • Deltagelse af ejendomsmæglere, pengeinstitutter og advokater

Se også

Ejendomspriser

Lige så godt klædt på som mægleren?

Hvad er e-bolighandel?

e-bolighandel anvendes ved alle kontanthandler baseret på DE’s ”Standardkøbsaftale for ejerboliger, fritidshuse og grunde”, hvor ejendomsmægleren ønsker at gøre brug af e-bolighandel.
Garantiproces anvendes i alle private ejendomshandler, hvor købers pengeinstitut skal stille garanti for restkøbesummen.
Ejendomsmægler, Købers Pengeinstitut, Købers Rådgiver & Sælgers Pengeinstitut henter, ilægger og opdaterer handelens dokumenter i e-bolighandel.
e-bolighandel sikrer løbende advisering af aktørerne og adgang til handelens opdaterede dokumenter.