Bedre information om huspriser

Ejendomspriser

Med Ejendomspriser fra e-nettet kan du være sikker på én ting: Du vil være rigtigt godt informeret om huspriserne i området og have dybere indsigt end din klient.

Ejendomspriser henvender sig til alle professionelle, der arbejder med køb og salg af fast ejendom, og indeholder udbudspriser og handelspriser med 15 års historik. Dette giver referencepunkter i høj kvalitet, der kan danne grundlag for vurdering af priserne i området.

Fordele

  • Bedre informeret om huspriser end klienten
  • Professionel dokumentation af boligpriser
  • Vurdering på et veldokumenteret grundlag
  • Professionelt værktøj
  • Data renset for afvigelser – fx familieoverdragelse
  • Udbudspriser og handelspriser med fem års historik
  • Brugervenlig søgning og visning på kort
  • Søgning på område, egenskaber og salgsstatus

Hvad er Ejendomspriser?

Ejendomspriser er et professionelt værktøj udviklet til rådgivning i forbindelse med ejendomshandel og vurdering af ejendomme.

Som det eneste prisværktøj på markedet giver Ejendomspriser adgang til handelspriser hentet i de offentlige registre – og ikke kun til de udbudte priser. Resultaterne er endda renset for handler, der ikke sker til markedspriser, og derfor giver et misvisende billede. En søgning på Ejendomspriser er derfor meget pålidelig og kan bruges som professionel dokumentation for en vurdering.

Ejendomspriser skiller sig også ud på andre punkter: Et af dem er den høje grad af brugervenlighed, der blandt andet giver dig mulighed for at søge og få vist resultater på et kort. Der er også mange søgemuligheder: Du kan søge efter område på radius, vejnavn eller postnummer. Du kan også søge på egenskaber som ejendomstype, størrelse eller handelspris, eller på aktuel salgsstatus. Endelig kan du med op til 15 års historik bruge Ejendomspriser til at dokumentere en prissætning, hvis der skulle opstå en strid, efter at handlen er afsluttet.

Kontaktperson

Anne-Mette Knaack

Manager, Head of Real Estate & Mortgage 29 99 07 74